E-learning

J.Rosyjski - M.Pęczek (25.05-25.06.2020)

Materiały do zdalnej nauki języka rosyjskiego w dniach 25.05-25.06.2020 >>>>>>>>

Klasy II

Nauczyciel: Maria Pęczek

Temat: Tworzenie słowniczka tematycznego dotyczącego sportu
Temat: Sport-to zdrowie! Odmiana czasowników "biegać i bieżać" (ćwiczenia)
Temat: Praca z tekstem czytanym "Bieg dla zdrowia"
Temat: Odmiana zaimków wskazujących "etot, tot"-zastosowanie w ćwiczeniach gramatycznych i w tłumaczeniach zdań polskich na język
rosyjski
Temat: Praca z tekstem czytanym "Adam Małysz"-odpowiedzi na pytania do tekstu 
Temat: Streszczenie tekstu Adam Małysz (zapis w zeszycie)

Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym sportu, przepisz do zeszytu i postaraj się je zapamiętać
Zapisz w zeszycie nazwy letnich dyscyplin sportowych i postaraj się je zapamiętać
Zapisz w zeszycie nazwy zimowych dyscyplin sportowych i postaraj się je zapamiętać
Wykonaj ćwiczenie 3,4/95, wykorzystaj strony internetowe by uzyskać wiedzę jakimi rodzajami sportu można zajmować się latem i zimą

Zapoznaj się z odmianą czasowników "biegać i bieżać" i wykonaj ćwiczenie 8,9/96

Przeczytaj tekst "Bieg dla zdrowia", zapoznaj się z nowym słownictwem i w oparciu o tekst wykonaj ćwiczenie 11/97

Ćwiczenie 13/97 pomoże ci zapamiętać nazwy wewnętrznych organów człowieka

Zapoznaj się z odmianą zaimków wskazujących "etot, tot" i w ćwiczeniu 15/98 uzupełnij podane zdania właściwą formą zaimków
W ćwiczeniu 16/99 postaraj się przetłumaczyć polskie zdania na język rosyjski
 
Przeczytaj tekst "Adam Małysz" i odpowiedz na podane niżej pytania:
-dlaczego Adam Małysz stał się bohaterem narodowym
-w czym przejawiała się "małyszomania"
-jakie sukcesy odniósł Adam Małysz
 
Streszczenie tekstu "Adam Małysz" wyślij na maila nauczyciela (na ocenę)
                                                          Maria Pęczek