im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

Materiały pomocnicze do zdalnej nauki języka rosyjskiego. Termin: 04,05-24.05.2020

 

 

 

Nauczyciel: Maria Pęczek

Nauka metodą wymiany mailowej i rozmów telefonicznych uczniów z nauczycielem

Klasy II (6 godzin)


Temat I: "W Mariinskon teatrze"-ćwiczenia we wzorcowym czytaniu
Temat II: W teatrze-dialogi. Czas teraźniejszy i przyszły czasowników: "śpiewać" (zaśpiewać)
Temat III: Konstrukcje czasowe dla oznaczenia odcinka czasu-przyimki "czieriez" i "za" (ćwiczenia gramatyczne)

Przypomnij sobie słowa i wyrażenia używane zwykle w rozmowach o teatrze (rodzaje teatru, pomieszczenia teatralne, czasowniki
typu wystawić, oglądać, słuchać, grać rolę, oklaskiwać artystów)

Odpowiedz na pytania:
-kiedy byłeś w teatrze,
-w jakim teatrze,
-jakie miałeś miejsce,
-oglądałeś sztukę, balet czy słuchałeś opery,
-kto jest autorem a kto reżyserem sztuki,
-kto grał główne role,
-czy podobała ci się gra aktorów
Ćwiczenie 7/80

Wysłuchaj (ćw 25 na płytce) i naucz się czytać opowiadanie Jury "W Mariinskon tieatrie"
Przeczytaj dialog o wrażeniach Pawła i Jury z pobytu w teatrze (ćw 5/79)
W ćwiczeniu 4/78 uzupełnij podane zdania zwrotami z tekstu. Uzyskasz krótkie streszczenie tekstu. Przepisz go do zeszytu
Przeczytaj dialog (ćw 1/77) i odpowiedz na pytania:
-jaką niespodziankę Jura przygotował dla Pawła,
-o której godzinie rozpoczyna się spektakl,
-do jakiego teatru oni pójdą i co będą oglądać
Zapoznaj się z afiszem baletu "Zołuszka" i planem widowni teatru
Wpisz do zeszytu czas teraźniejszy i przyszły czasowników śpiewać, zaśpiewać oraz utwórz od nich tryb rozkazujący
Wykonaj ćwiczenia 10,11,12/82-prześlij na maila nauczyciela

Zapoznaj się z informacją jakim polskim przyimkom odpowiadają rosyjskie przyimki: "czieriez" i "za"
Wykonaj ćw 13,14/82,83
Zwróć uwagę na narzędnik liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego, których temat kończy się na spółgłoskę: ż,sz,cz,ści,c
Informację "to ważne!" przepisz do zeszytu i spróbuj zapamiętać końcówki tego typu rzeczowników
W ćw 15/83 przeczytaj zdania i uzupełnij brakujące końcówki
Maria Pęczek