im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

Materiały pomocnicze do zdalnej nauki języka rosyjskiego w dniach 04.05-24.05.2020

 

 

 

Materiały pomocnicze do zdalnej nauki języka rosyjskiego w dniach 04.05-24.05.2020

Nauczyciel: Maria Pęczek

Klasa Ib, Ic (po gimnazjum)

Temat I: Tworzenie słowniczka tematycznego dotyczącego opisu miasta
Temat II: "W Moskwie"-czytanie wzorcowe tekstu
Temat III: Moskwa-zabytki miasta (opis ilustracji)
Temat IV: Moskiewskie metro-informacja (nazwy linii i stacji metra na linii okrężnej)
Temat V: Rzeczowniki nieodmienne-zestawienie, użycie w ćwiczeniach
Temat VI: Funkcje miękkiego i twardego znaku rozdzielającego-pisownia

W oparciu o słowniczek tematyczny wypisz do zeszytu słowa związane z opisem miasta (skorzystaj też z ćwiczenia 1/94,95)
Naucz się czytać wzorcowo tekst "W Moskwie"
Napisz notatkę o tym jak Paweł spędził czas w Moskwie i co zwiedził
Notatkę wyślij na maila nauczyciela
Zwróć uwagę na rząd czasowników typu: jechać, pojechać, jeździć
Paweł zrobił w Moskwie dużo zdjęć (str 96,97,98). Popatrz na nie i wpisz do zeszytu najważniejsze zabytki i miejsca

W ćw 8/99,100 przeczytaj informację o metrze moskiewskim. Przepisz ją do zeszytu
Na stronie www.metro.ru dokładnie poznasz współczesne metro moskiewskie i jego historię

Zapoznaj się z grupą rzeczowników nieodmiennych i najczęściej używane wpisz do zeszytu. Postaraj się ich zapamiętać (ćw 5/99)
W ćw 6/99 użyj wyrażeń z nawiasów we właściwej formie
W ćw 7/99 przetłumacz zdania polskie na język rosyjski

Wróć w podręczniku do I paragrafu i przeglądając po kolei wszystkie strony (do 100 włącznie) wypisz wszystkie słowa, które
zawierają znak miękki rozdzielający lub znak twardy rozdzielający
W I kolumnie wpisz słowa, w których występuje pojedyncza literka l, czyli ł+znak miękki
W II kolumnie wpisz pozostałe słowa ze znakiem miękkim
W III kolumnie wpisz napotkane słowa z twardym znakiem rozdzielającym
Zadanie wykonaj w zeszycie i postaraj się zapamiętać pisownię znaków rozdzielających
Ułatwi ci to poprawnie napisać dyktando
Maria Pęczek