im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

Zajęcia artystyczne - J. Polit - klasa I cg

Witajcie uczniowie klasy I cg

Mam nadzieję , że czujecie się dobrze i jesteście zdrowi.

Tematy i notatki z lekcji proszę zapisywać w zeszytach przedmiotowych. Prace , które wykonacie przesyłajcie do zaliczenia za pomocą zdjęcia na tel.509 293 968. Pamiętajcie tylko o podpisaniu sms imieniem i nazwiskiem , klasą oraz numerem z dziennika. Uzyskanie od mnie informację zwrotną o ocenie. Zaliczone prace zachowujecie i przedstawicie je w szkole.Temat 1. Wielkanoc w moim wykonaniu. 19.03.2020r.

Zadanie plastyczne: Wykonaj Jajko Wielkanocne na kartce technicznej formatu A3.

Technika wykonania dowolna ( collage, farby plakatowe, mazaki , kredki )

Jajko wykonane też może być na formacie A4 , ale wtedy ocena niższa.

Możecie również wykonać pracę plastyczną wg swojego pomysłu ale zgodnego z

zadanym tematem.Temat 2 Fotografia , teatr, film-ich związek ze sztukami plastycznymi. 26.03.2020r.

Lekcja teoretyczna

Wejdź na serwis epodrecznik.pl

Wyszukaj Fotografia w Polsce i na świecie i zapoznaj się z treścią

Po obejrzeniu uczeń :

 • zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;

 • charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko);

 • wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, foto grafika, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz użycia (nowe media, media masowe, media interaktywne, multimedia);

 • wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą;

 • samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach.

 • wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla po szczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium).

Zadanie dla uczniów: wyjaśnij w zeszycie przedmiotowym

 1. Czym jest fotografia ?

 2. Camera obscura

 3. Wymień poznanych fotografów z prezentacji

 4. Wymień polskich fotografów z Animacji 3D

 5. Wymień rodzaje fotografii

Literatura przedmiotu:

1)Boris von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Warszawa 2004

2)Jolanta Chrzanowska‑Pieńkos, Andrzej Pieńkos, Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Poznań 1996

3)Adam Mazur, Historie fotografii w Polsce 1839‑2009, Warszawa, 2010

Możecie skorzystać ze strony internetowe:

 1. artistsspace.org

 2. culture.pl

 3. guggenheim.org

 4. mapplethorpe.org

 5. metmuseum.org

 6. moma.org

Pozdrawiam Jolanta Polit