im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

J. Rosyjski - M. Pęczek

Materiały do pracy indywidualnej z języka rosyjskiego.
Przygotowała : Maria Pęczek

Klasa III (IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe)
Temat : Gazety i czasopisma
1.Przeczytaj informację (str.64) i uzupełnij zdania, zapisane niżej
2.Skorzystaj ze słowniczka tematycznego (str.65), uwzględniającego rodzaje gazet i czasopism
Postaraj się zapamiętać jak najwięcej słówek dotyczących tej tematyki
3.W zeszycie zapisz odpowiedzi po rosyjsku na następujące pytania :
-gdzie można kupić gazetę,
-która z lokalnych gazet jest najciekawsza,
-w której gazecie można znaleźć program telewizyjny,
-ile kosztuje gazeta,
-jakie czasopismo młodzieżowe jest, według ciebie, najciekawsze,
-w jakiej gazecie można zamieścić ogłoszenie,
-gdzie jest najbliższy kiosk
4.W oparciu o słownik tematyczny napisz krótką notatkę o swojej ulubionej gazecie :
-kto wydaje gazetę,
-ile ma stron,
-jakie informacje są publikowane na 1 (głównej) stronie,
-jakie jeszcze inne informacje można znaleźć na pozostałych stronach,
-czy w tej gazecie jest dużo ogłoszeń i reklam,
-jakie zdjęcia i ilustracje są w gazecie (kolorowe czy czarno-białe),
-czy w gazecie są krzyżówki, zagadki i strony humorystyczne,
-dlaczego ty czytasz właśnie tę gazetę,
-przynieś na lekcję
swoją ulubioną gazetę
5.Wejdź na strony :
-www.scinnov.ru/massmedia/papers/catalog.html
-www.kgtu.runnet.ru/PRESSA/pressa.htm
-catalog.press.net.ru/
-magazines.russ.ru/
i zapoznaj się z najważniejszymi gazetami i czasopismami, które czytają Rosjanie. Spróbuj zapamiętać kilka ważnych pozycji
6.Zapoznaj się z odmianą rzeczowników typu : artykuł, rodzina, sędzia, ława
Przeczytaj ćwiczenie 13 (str.67) i słowa z nawiasów użyj w odpowiedniej formie gramatycznej
7.Przekaż informację, że :
-w twojej rodzinie wszyscy sobie nawzajem pomagają,
-nigdy nie czytałeś artykułów tego dziennikarza,
-warto zapoznać się z artykułem we wczorajszej gazecie,
-w waszym domu mieszka kilka rodzin,
-często chodzicie całą rodziną do teatru,
-kot Oli siedzi na ławce koło domu,
-chłopcy po meczu długo rozmawiali z sędzią,
-nasz sąsiad chętnie pomaga biednym rodzinom,
-lubimy czytać artykuły o życiu młodzieży i o modzie
(3 godziny lekcyjne)


Zaimki nieokreślone z partykułą - to, -nibud

Zaimki te odpowiadają polskim : ktoś, coś, jakiś, ktokolwiek, cokolwiek, jakikolwiek. Partykuły są nieodmienne
Zapoznaj się z informacją o zaimkach nieokreślonych ze strony 68 i przepisz do zeszytu wszystkie zdania, w których użyto
zaimki nieokreślone w różnych formach
Zdania rosyjskie z dialogu z ćwiczenia 16/68 przetłumacz na język polski i zwróć uwagę na wydzielone zaimki
i przysłówki z partykułami
W ćwiczeniu 17/69 z dwóch form zaimków nieokreślonych wybierz jedną prawidłową do danego zdania
W ćwiczeniu 18/69 dodaj prawidłowe partykuły do podanych zaimków nieokreślonych
Zdania polskie przetłumacz na język rosyjski :
-wczoraj dzwoniła do mnie jakaś koleżanka,
-kolega chce pójść na jakąś dyskotekę,
-na półce w przedziale wagonu została jakaś walizka,
-powiedz koledze, żeby zaśpiewał jakąś wesołą piosenkę,
-powiedz koleżance, że dacza Ani znajduje się gdzieś niedaleko Moskwy
Posłuchaj dwóch dialogów o tematyce "globalna wieś" zapisanych na płytce "Nowyje wstrieci 3" pod numerem 24,25
Na płytce pod numerem 26 wysłuchaj i przeczytaj anegdotę "Uśmiechnij się" (str.69)
(2 godziny lekcyjne)

Temat : Nasze plany na przyszłość

Z płytki pod numerem 29 wysłuchaj i przeczytaj dialog (str.79)
Zapisz notatkę w zeszycie w oparciu o pytania :
-jakie masz plany na przyszłość,
-jaką chcesz skończyć uczelnię i gdzie pracować,
-jaki zawód cię interesuje i dlaczego,
-a może czy myślisz o podjęciu pracy i studiów w szkole zaocznej
Zapoznaj się z wyrazem "puśc", lub potocznie "puskaj" i zapamiętaj, że formy trybu rozkazującego 3.osoby liczby
pojedynczej i mnogiej tworzy się przez dodanie do tych wyrazów 3.osoby czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego,
np. Niech tak będzie!
Niech Jura jedzie z nami!
Niech oni zadzwonią do nas!
Używając wyrazu "niech", poproś, aby :
-Jura przyjechał za rok do Warszawy,
-Tomek i Ania pojechali z wami w góry,
-Wiktor zarezerwował dla was pokój w hotelu,
-Marta sama zdecydowała gdzie chce podjąć pracę,
-ojciec poszedł na spacer z psem,
-koledzy czekali na ciebie przed kinem,
-ktoś zaśpiewał piosenkę
(1 godzina lekcyjna)

Temat : Problemy współczesnej młodzieży
Przeczytaj uważnie tekst ze strony 92 o problemach współczesnej młodzieży i znajdź odpowiedź na następujące pytania:
-gdzie mieszkać,
-gdzie się uczyć,
-za co żyć,
-do czego dążyć,
-gdzie odpoczywać i jak spędzać wolny czas,
-co robić by uciec od chuligaństwa, pijaństwa, narkomanii i innych złych zachowań,
-co zrobić by osiągnąć sukces
Tekst dodatkowy "jak zająć się biznesem" pomoże wam odkryć trudności, które mogą powstać na początku waszej pracy
Tekst ten uświadomi wielu z was, żeby zbytnio nie ryzykować, bo można pozostać bez mieszkania i pieniędzy, w długach
Swój biznes rozwijajcie powoli i mądrze!
Przygotuj się na ustną wypowiedź na temat problemów życia współczesnej młodzieży w oparciu o teksty i fakty z własnego
doświadczenia
Informuję, że wasze prace pisemne "dialogi na dany temat" zostały przygotowane przez was dobrze, większość z nich cechuje
niezwykle trafny dobór słownictwa tematycznego i brak błędów leksykalno-gramatycznych. Brawo!