im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

E-learning

WOS, Historia - M. Brudek

Nauczyciel: Mariusz Brudek

przedmiot: historia i społeczeństwo klasa 2 a ( 2 godziny w tygodniu)

poniedziałek 16 marca 2020 r.

Temat: II wojna światowa. We wrześniu i na Zachodzie. Podręcznik s.201-207

środa 18 marca 2020 r.

Temat: Polacy wobec okupantów w czasie II wojny światowej. Podręcznik s.208-214

poniedziałek 23 marca 2020 r.

Temat: Tworzy historię zwycięski lud. Komuniści przejmują władzę w Polsce. Podręcznik s. 215-221

środa 25 marca 2020 r.

Temat: Zniewolone społeczeństwo?Życie społeczne w PRL. Podręcznik s. 222-229

 

Klasy trzecie: a, c, e ( 2 godziny w tygodniu)

Temat: W chwale i w upadku. Wodzowie Rzeczypospolitej 2 połowy XVII i XVIII wieku. Podręcznik s. 49-53

Temat: ,,Ludzie na wojnie są niczym, jeden człowiek jest wszystkim” Strategie Napoleona I. Podręcznik s. 56-61.

Temat: ,,Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych” Polacy u boku cesarza. Podręcznik s. 62-69.

Temat: ,, Samo zwycięstwo nic nie znaczy, trzeba umieć je wykorzystać”. Legenda napoleońska. Podręcznik s. 70-74.

Wiedza o społeczeństwie po szkole podstawowej. ( 1 godzina w tygodniu)

Klasy: a, c, d, e

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik s. 114 – 117.

klasa 1 b

Temat: Przekazy medialne. Podręcznik s. 96-103

Klasy: a, c, d, e

Temat: Formy demokracji. Podręcznik s. 118-125

Klasa 1 b

Temat: Patologie życia publicznego. Podręcznik s. 104- 109

Wiedza o społeczeństwie po gimnazjum ( 1 godzina w tygodniu)

klasy pierwsze: a,b, d

Temat: Przestępczość. Zasady unikania zagrożeń i bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Podręcznik s. 110-117

Temat: Odpowiedzialność nieletnich za popełnienie przestępstwa. Przepisy dotyczące dostępności alkoholu, papierosów oraz narkotyków. Podręcznik s. 118-127

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Klasa III e – 4 godziny w tygodniu.

Temat: Instytucje i organy Unii Europejskiej. Podręcznik s. 247-253

- analiza kart pracy przekazanych we wtorek ( 10 marca) i w środę ( 11 marca)

Temat: Prawo Unii Europejskiej. Prawo pierwotne i jego rola w budowie zjednoczonej Europy. Podręcznik s. 255-256.

Temat: Prawo wtórne i jego rola w zjednoczonej Europie. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Podręcznik s. 256-257.

Temat: Gospodarka i finanse Unii Europejskiej. Podręcznik s. 258-261.

Temat: Ochrona środowiska w Unii Europejskiej. Podręcznik s. 262 – 264.

Temat: Przyszłość Unii Europejskiej. Podręcznik s. 264-266.

Historia – klasa 1cg ( 2 godziny w tygodniu)

Temat: Sprawa polska w latach 1939-1943. Podręcznik s. 200-207

Temat: W okupowanej Polsce. Podręcznik s. 208-217

Temat:Polskie państwo podziemne s. 218-225.

Temat: Komuniści i ich program s. 226-233