im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Planowane klasy pierwsze

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, działając zgodnie z artykułem 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie będą brane pod uwagę niżej wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty.

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021

planuje utworzenie następujących klas pierwszych:

  

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

dodatkowo: Język łaciński w medycynie

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: chemia, fizyka, matematyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru:

  • język niemiecki

  • język rosyjski

  • język włoski

  • język francuski

nauczany jest od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.