im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie  w roku szkolnym 2019/2020 

prowadzi nabór do:

  • Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
  • Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

oraz planuje utworzenie następujących  klas pierwszych (w obu  typach szkół):   

 

 z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: 

matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka (do wyboru)

(dwa oddziały)  

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: 

biologia, chemia, fizyka lub matematyka (do wyboru), dodatkowo: Język łaciński w medycynie

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: 

język polski, język angielski,  historia  lub  wiedza o społeczeństwie, dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna 

i zajęcia artystyczne

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: 

geografia, matematyka, informatyka lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru: 

  • język francuski 
  • język niemiecki
  • język  rosyjski
  • język  włoski 

nauczany jest  od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.