im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

19 lutego 2016 r. uczniowie klas humanistycznych: I E, II D i III D pod opieką swoich nauczycieli: Marii Szewczyk, Marii Żmudy i Tomasza Bieleckiego, tradycyjnie wzięli udział w Dniu Otwartym Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Myślą przewodnią Dnia Otwartego” – jak stwierdziła dyrektor Instytutu Historii, prof. Beata Wojciechowska – „była analiza różnych typów źródeł historycznych, a także praktyczne ukazanie warsztatu naukowego historyka, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod badania spuścizny minionych epok.”
Na program tego spotkania złożyły się liczne multimedialne wykłady połączone z warsztatami obejmującymi analizę i interpretację tekstów źródłowych, konkursy o tematyce historycznej oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych, złożonych ze studentów i doktorantów z Instytutu Historii UJK.
Młodzież z klasy I i II, objęta projektem edukacyjnym „Żelazny most”, realizowanym  we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 60 w Podkowie Leśnej, uczestniczyła w wykładzie prof. Szymona Orzechowskiego pt. „Człowiek i żelazo na ziemiach polskich w starożytności.” Natomiast trzecioklasiści, przygotowujący się do egzaminu maturalnego z historii, wysłuchali przedłożenia prof. Beaty Wojciechowskiej, zatytułowanego „Chrzest Polski czy chrzest Mieszka? Fakty i mity.”
Innym punktem wycieczki edukacyjnej do Kielc była wizyta w Ośrodku Myśli Patriotycznej  i Obywatelskiej. Nasi uczniowie mieli okazję nie tylko poznać dzieje i zasoby tego nowoczesnego muzeum, ale także odbyć tam zajęcia warsztatowe poświęcone losom Polski i regionu świętokrzyskiego w czasach zaborów (1795-1918). Efekty ich pracy zostaną niebawem zaprezentowane – w formie wystawy – w holu budynku szkolnego.

/tekst: Tomasz Bielecki; foto: Weronika Szewczuk, Tomasz Bielecki/

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016

Dzień Otwarty Instytutu Historii UJK A.D. 2016