im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

UCZNIOWIE NASZEGO LICEUM UCZCILI 80 ROCZNICĘ „CZARNEJ NIEDZIELI”

Dnia 8 listopada 1942 roku, 80 lat temu w naszym mieście rozegrały się tragiczne wydarzenia.  Naziści,  chcąc ostatecznie rozwiązać kwestię staszowskiego getta, skazali na śmierć ponad 6 tysięcy niewinnych ludzi.

W osiemdziesiątą rocznicę tamtego tragicznego dnia, na żydowskim cmentarzu w Staszowie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tej zbrodni. Obchody prowadził Prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski. Obecny był również Biskup Sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz który podkreślił jak ważna rolę pełni modlitwa                w intencji ofiar. Uczestnikami tego wydarzenia byli też m.in.:  Starosta Staszowski p. Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów dr. Leszek Kopeć, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Stanisław Batóg, przedstawiciele duchowieństwa, licznie zaproszeni goście oraz dyrektorzy, nauczyciele i młodzież ze staszowskich szkół ponadpodstawowych.  

Uczniowie i uczennice naszego liceum z klas IIID oraz IICE: Eliza Sławińska, Julia Skórska, Jakub Rajca i Mateusz Szaniawski pod kierunkiem p. Marii Szewczyk przygotowali krótką oprawę artystyczną. Opowiedzieli o wydarzeniach „Czarnej Niedzieli” oraz odczytali znaleziony w Staszowie jeden z wierszy z zeszytu Chawy Kestenberg, córki miejscowego Kupca Naftalego Kestenberga, która 8 listopada 1942 roku była jedną z wysiedlanych                 w kolumnie Żydów. Na koniec przeczytali polską wersję Kadiszu - żydowskiej modlitwy za dusze tych, którym przypadł w udziale tak tragiczny los. 

Następnie przedstawiciele różnych instytucji złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze, wśród nich znalazła się też delegacja z naszej szkoły. 

Ostatnim punktem programu obchodów było zwiedzanie wystawy „Oni tu byli” Judaica staszowskie, na której można było obejrzeć liczne dokumenty, fotografie i inne artefakty związane z historią i kulturą staszowskiej gminy żydowskiej.

W uroczystościach uczniom naszej szkoły towarzyszył p. dyrektor Łukasz Bartłomiejczuk oraz  p. Jacek Blicharz, który był autorem pięknej dokumentacji fotograficznej. 

 

Tekst: Julia Skórska klasa IICE

Foto: p. Jacek Blicharz

Olimpiada Języka Niemieckiego

04 listopada 2022 roku uczennica naszej szkoły z klasy IIIB Joanna Skubera uczestniczyła w etapie szkolnym 46. Olimpiady Języka Niemieckiego. Uczennica włożyła dużo pracy własnej w przygotowanie się do Olimpiady, natomiast wsparcia i opieki merytorycznej udzieliła nauczycielka języka niemieckiego Katarzyna Pierścińska.

Na wyniki ogłoszone przez Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego musimy czekać do końca listopada, jednak już teraz życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za pozytywny wynik testu. 

Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległej

W ostatnich dniach października odbył się Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległej organizowany przez Staszowski Ośrodek kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. W konkursie wziął udział zespół CREDO z LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Zespół wokalno instrumentalny zaśpiewał piosenkę "Dziewczyna z granatem" poświęconą Powstańcom Warszawy i zdobył II miejsce. Zespół wokalny wyśpiewał wyróżnienie piosenką "Szare szeregi". Zapraszamy więc na koncert finałowy, 10 listopada do SOK gdzie zaprezentuje między innymi usłyszymy nasz zespół. s. Anna Przybyła

Akcja charytatywna w liceum na leczenie Michała

 

         W miniony piątek 28 października, dzień w naszej społeczności szkolnej rozpoczął się akcją charytatywną, na rzecz pomocy choremu na nowotwór Michałowi. Młodzież liceum, z wielkim entuzjazmem zaangażowała się w kiermasz domowych wypieków. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, słodkości ze stołów znikały w mgnieniu oka, a puszki wypełniały się hojnymi datkami. 

Ten dzień z pewnością zapisze się w pamięci wszystkich uczestników akcji, jako gest solidarności i niesienia bezinteresownej pomocy. Niewątpliwie była to wspaniała lekcja empatii dla całej społeczności uczniowskiej.

24 października - Światowy Dzień Walki z Otyłością

 

         Tego dnia młodzież liceum uczestniczyła w spotkaniu z dietetykiem, uczyła się czytać etykiety na produktach, obliczać wskaźnik masy ciała BMI oraz degustowała zdrowe soki i przekąski przygotowane przez siebie z wykorzystaniem jabłek i marchewki.

Otyłość uznawana jest obecnie za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku – od takich słów rozpoczęła swoją prelekcję pani  Aleksandra Porębska-dietetyk ze staszowskiego szpitala. Jednak głównym celem wystąpienia było uświadomienie młodzieży znaczenia zdrowego odżywiania się i utrzymywania prawidłowej masy ciała oraz przekazanie wiedzy o nawykach żywieniowych. Uczniowie klasy IC odczytali składniki, znajdujące się na etykietach, ulubionych napojów gazowanych, napojów energetyzujących oraz niezdrowych przekąsek.

Po takiej dawce informacji, młodzież chętnie sięgnęła  po zdrowe soki i owoce.

„Ku Pamięci”

 

Jak co roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego pamiętała o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. W przeddzień Święta Zmarłych uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników na każdym nagrobku zapalono znicze. 

Zajęcia edukacyjno - mediacyjne w Sądzie Rejonowym w Staszowie

 

Uczniowie klasy I E Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 19 października 2022r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – mediacyjnych z mediatorem Panią Agnieszką Kazimierczak - Godzwon w Sądzie Rejonowym w Staszowie. Spotkanie to zostało zrealizowane w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Jest to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Tegoroczne hasło przewodnie tego przedsięwzięcia to „Schowaj pięść, wyciągnij rękę – mediacja mostem do zgody”.

Podczas tych zajęć uczniowie klasy humanistycznej wysłuchali prelekcji na temat podstawowych zasad mediacji, poznali skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów, zapoznali się z korzyściami płynącymi z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Druga część zajęć wymagała od uczniów dużej aktywności. Polegała ona bowiem na opracowaniu sytuacji konfliktowej i za pomocą technik mediacyjnych doprowadzenie do ugody między stronami. W rolę mediatorów wcieliły się uczennice Zuzanna Bąk i Wiktoria Bieniek, natomiast uczestnikami aranżowanych sporów byli: Maja Fila, Hanna Łukasik, Zuzanna Bąk, Karol Sawicki i Adam Hawryluk. Pod czujnym okiem Pani Agnieszki Kazimierczak – Godzwon uczniowie mogli zmierzyć się z tak trudnym zadaniem. Wzorowo poradzili sobie z tym wyzwaniem. 

Finałem tego spotkania było zapoznanie się z wyglądem sali sądowej, w której odbywają się sprawy karne oraz z celami.

Organizatorem działania była pani Anna Walas, opiekunem uczniów – pani Ewelina Strzelecka.

Spotkanie z profesorem UJK w Staszowskim Ośrodku Kultury

 

Uczniowie klasy I E Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 24 października 2022r. wzięli udział w spotkaniu z profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Panem Piotrem Zbrogiem, które odbyło się w Staszowskim Ośrodku Kultury. Wysłuchali ciekawego wykładu nt. „Mowa ciała”. Dotyczył on niewerbalnych sposobów komunikowania się. W ekspresyjny i obrazowy sposób profesor przybliżył uczniom klasy humanistycznej przykłady zachowań, z których można odczytać dodatkowe informacje o człowieku, jego emocjach, nastawieniu do innych. Inicjatorką wyjścia była nauczycielka języka polskiego pani Ewelina Strzelecka.

„Ku Pamięci”

Jak co roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego pamiętała o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywających na staszowskim cmentarzu. W przeddzień Święta Zmarłych uporządkowali zapomniane i nieodwiedzane groby byłych pracowników naszego liceum. Ku pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników na każdym nagrobku zapalono znicze. 

Szkolenie proobronne uczniów naszego liceum. 

 

            Uczniowie naszego liceum uczęszczający do klas mundurowych CWKL i OPW oraz młodzież zrzeszona w ZS Strzelec JS 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów bierze udział w projekcie edukacyjnym: "MY MŁODE POKOLENIE - TOBIE OJCZYZNO!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych". Organizatorami przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej "PASSA" w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji, Zagranicznych w Kielcach, Świętokrzyska Policja, Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, Patroni honorowi: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Świętokrzyski.

19 października rozpoczął się cykl szkoleń proobronnych dla naszych  uczniów. W programie znajduje się bardzo dużo zajęć praktycznych takich jak: Ogólne zasady działania i budowa broni palnej – pistolet, pistolet maszynowy, karabin. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Rozkładanie / składanie broni. Zacięcia – rodzaje zacięć i sposoby ich usuwania. Podstawy celnego strzelania. Postawy strzeleckie. Dobywanie broni. Przemieszczanie się i zwroty z bronią. Dynamiczne działanie podczas przyjmowania postaw strzeleckich, działanie w stresie. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy – regulamin strzelnicy. Omówione zostaną również zasady organizacji bezpiecznego schronu, przygotowania plecaka przetrwania, zasady alarmowania o zagrożeniu z powietrza, cyberbezpieczeństwo, procedury działania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, procedury postępowania w przypadku znalezienia granatu lub innego niebezpiecznego przedmiotu, udzielanie I pomocy przedmedycznej, prawa i obowiązki obywateli wobec ojczyzny. Zajęcia zostaną przeprowadzone także na najnowszym symulatorze strzelań. 

20 października nasi uczniowie w ramach tego projektu mieli również okazję wziąć udział w konkursie strzeleckim dla uczniów placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego.

W zmaganiach wzięli udział:

sierż. ZS. Natalia Szydłowska

sekc. ZS. Weronika Buczak

sekc. ZS. Bartłomiej Skrzypek

st. strz. ZS. Aleksandra Jakubik

st. strz. ZS. Szymon Sadowski

st. strz. ZS. Mikołaj Sapa

st. strz. ZS. Wiktor Stawiarski

st. strz. ZS. Wojciech Wójcicki

st. strz. ZS. Wiktor Woźniak

strz. ZS. Bartosz Tokarski

Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który objął projekt patronatem honorowym. Ponadto przygotowano również dodatkową nagrodę - dzięki inicjatywie i uprzejmości Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - laureaci odbędą pod kierunkiem żołnierzy specjalistyczne szkolenie proobronne w CPdMZ. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie końcowej klasyfikacji.