im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica odbył się finał V Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli: Pan Michał Poziomek – nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Pan Krzysztof Janik - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.
Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z zakresu szkoły średniej. Wiedza uczestników znacznie wykraczała poza materiał nauczania z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktur leksykalno-gramatycznych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi.

SZKOŁA PRZYJAZNA ŁACINIE

Nasze Liceum zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Filologiczne, jedno z najstarszych stowarzyszeń humanistycznych, którego początki sięgają 1893 roku. W ramach ogólnopolskiej akcji promującej szkoły, w których nauczany jest język łaciński oraz kultywowane są tradycje wszechstronnego, klasycznego wykształcenia, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zostało uznane za SZKOŁĘ PRZYJAZNĄ ŁACINIE!

„ Poszukiwane Talentów”

Uczennice klasy I B : Patrycja Mularczyk i Kinga Suska zostały finalistkami IX Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Poszukiwanie Talentów”, którego finał odbył się 29 i 30 maja 2017r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorami konkursu jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej fizyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności oraz wyłonienie spośród finalistów laureatów, którzy wezmą udział w zagranicznej wycieczce edukacyjnej.

Geografia, turystyka i rekreacja we współczesnej edukacji

W latach 2014 – 2017 w Liceum Ogólnokształcącym był realizowany eksperyment pedagogiczny pt. „Geografia, turystyka i rekreacja we współczesnej edukacji” autorstwa Anny Walas.
Głównym celem eksperymentu było poszerzenie i ugruntowanie wiedzy geograficzno - turystycznej oraz powiązanie teorii z praktyką na zajęciach poza salą lekcyjną. W trakcie trwania eksperymentu położono duży nacisk na turystykę i rekreację znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę i fascynacje turystyką i rekreacją, rozwiązywali problemy naukowe, kształcili logiczne i twórcze myślenie, poprzez realizację następujących celów:

Zajęcia z projektem Apki++

W ramach projektu ,,Apki++” uczniowie klas 1E, 2B i 3A uczestniczą w kolejnych webinariach online z Szymonem Kaliskim.
Kursy online dotyczą tym razem wizualizacji danych w JavaScript, języka HTML i JavaScript dla początkujących oraz podstaw C++. Uzyskaną wiedzę wykorzystują na lekcjach informatyki.

„Jest tyle dróg co w świat prowadzą…” – uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 kwietnia 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich. Wydarzenie to zgromadziło w hali sportowej Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, zaproszonych gości oraz całą społeczność uczniowską. Podniosłości tej chwili nadał Ceremoniał Szkoły.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Karasińska, która dużo ciepłych słów skierowała do tegorocznych maturzystów, eksponując przy tym ich szczególne osiągniecia.
Podziękowania spłynęły także na ręce rodziców dbających o właściwy rozwój młodzieży.

"Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”

Już po raz czwarty w Polsce Wschodniej odbyła się akcja edukacyjna pod nazwą "Lekcja o Funduszach Europejskich". Tym razem w przedsięwzięciu wzięli udział również uczniowie klasy Ia i Ic Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Celem głównym było zapoznanie młodzieży z tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz z możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu (w szczególności Platformy Startowe dla nowych pomysłów).

„Mente et malleo”, czyli o tym, jak pierwszy „Żelazny most” zbudowano…

Wyrażam głęboką wdzięczność za pomoc w realizacji podjętych działań, które sprawiły, że Projekt „Żelazny most” stał się naszym wspólnym sukcesem. Wierzę głęboko, że wspólne doświadczenia i wspomnienia dobrego współdziałania w najbliższej przyszłości zaowocują kolejnymi, interesującymi projektami. Takie oto słowa znalazły się w liście gratulacyjnym, skierowanym przez Annę Karasińską – dyrektora Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, skierowanym na ręce Izabelli Olędzkiej-Kaźmierczyk – dyrektora Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącym Nr 60 w Podkowie Leśnej, z okazji zakończenia I edycji międzywojewódzkiego, partnerskiego Projektu Edukacyjnego „Żelazny most”.

VI Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym

 

W dniach 5-7 kwietnia 2017 roku na terenie gminy Łazy odbył się VI Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym organizowany przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z firmą Team Builders Internationa , w którym wzięli uczniowie z klasy IIF, w składzie: Kinga Sojka, Aleksandra Bąk, Hubert Łysek oraz Paweł Banasik, pod opieką nauczyciela Macieja Jońcy.