im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

NOC BIOLOGÓW 2018

12 stycznia 2018 roku mieliśmy po raz kolejny okazję uczestniczyć w organizowanym co roku przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedsięwzięciu edukacyjnym „Noc Biologów”. W imprezie wzięła udział liczna grupa uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich o profilu biologicznym. W trakcie imprezy mogliśmy uczestniczyć w licznych wykładach prowadzonych przez naukowców dotyczących różnorodności przyrodniczej regionu, badań dotyczących zdrowia człowieka i innych dziedzin biologicznych.

SZKOLNA WIGILIA ANNO DOMINI 2017, CZYLI JASEŁKA „NA WESOŁO”

22 grudnia w auli naszego liceum – w ramach szkolnej Wigilii – odbyły się jasełka „Na wesoło” (w dwóch turach). Zorganizowali je nasi księża katecheci: Sebastian Mroczkowski i Paweł Paterek, którzy zagrali w nich role Lucyfera (Księcia Piekieł) i Anioła (niebiańską istotę, pośredniczącą między Bogiem a ludźmi).

Dzień Kultury Bezpieczeństwa

Rok szkolny 2017/18 to czas kolejnej edycji programu edukacyjnego pn. Kultura Bezpieczeństwa. Program ten jest realizowany w naszym Liceum we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w szczególności z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. Działania programu Kultura Bezpieczeństwa, adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Życzenia

Ktoś miłowany tu przyjdzie - dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce.
Ktoś miłowany nam powie: Tęsknotą waszą zakwitnę,
Ponad srebrnymi łodziami ujrzycie żagle błękitne.
Jakże daleko - daleko fala nas życia poniosła.
Wszystko się ku nam przybliży: żagle i łodzie, i wiosna.
Wszystko się ku nam przybliży i w zachwyceniu ukaże
Dawno zgubione radości, imiona nasze i twarze.
Gwiazdy zgubione zaszumią, struny się dźwiękiem
rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.

Jan Pietrzycki

Przyjaciołom naszej szkoły, Dyrekcjom i Zarządom
życzliwych nam zakładom pracy, Rodzicom, Gronu Nauczycielskiemu oraz Uczniom,
zdrowych, radosnych, Dobrego Ducha pełnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkich darów od Tego, który Sam Siebie podarował.

Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.

15 listopada 2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyło się spotkanie młodzieży klas drugich z panią doktor Beatą Bittner, pracownikiem przychodni rodzinnej doktor Bożeny Ryczkowskiej, z którą szkoła prowadzi wieloletnią współpracę. Temat spotkania to „Profilaktyka prozdrowotna i sposoby świadomego dbania o zdrowie.”

XVIII EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA”

Szkolny Samorząd Uczniowski informuje o udziale naszej szkoły w akcji „Góra Grosza”, zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Podajemy link do jej regulaminu:http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-regulamin-akcji.pdf
Udostępniamy także fragment tegorocznego listu-apelu pana Roberta Barańskiego, dyrektora Towarzystwa „Nasz Dom” i Elżbiety Prządki, koordynatorki akcji (link do całości listu: http://towarzystwonaszdom.pl/app/uploads/2017/10/gg2017-list.pdf ):

WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZE STOWARZYSZENIEM „SURSUM CORDA”

Od wielu już lat Szkolny Samorząd Uczniowski naszego liceum - w okresach poprzedzających Boże Narodzenie i Wielkanoc - współpracuje ze Stowarzyszeniem „SURSUM CORDA”, rozprowadzając świąteczne kartki. Cena wyjściowa każdej z nich wynosi dwa złote, niemniej można zaofiarować większą sumę. Mamy ich zawsze do sprzedania pięćdziesiąt.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Jak co roku, w trzeci czwartek listopada, tj. 16.11.2017 r. obchodzono Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej właśnie okazji w murach naszej szkoły gościliśmy przedstawiciela Sanepidu, Panią Dorotę Wojnarowską oraz funkcjonariusza Policji, mł. asp. Marcina Skalskiego. Pani Wojnarowska w bardzo obrazowy sposób pragnęła zniechęcić zebraną młodzież do sięgania po papierosy.

Fotogaleria z akcji „WYWIEŚ POLSKĄ FLAGĘ 11 LISTOPADA”

Nagrody za przysłane zdjęcia otrzymają następujący uczniowie:
1. Bartosz Jakubas z kl. III D
2. Wiktoria Wyrazik z kl. I A
3. Natalia Fitowska z kl. I A
4. Milena Pawłowska z kl. II A
5. Kamila Kicińska z kl. II A
6. Dominika Kwiatkowska z kl. II A

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2017 roku, w piątek, w przeddzień 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych, zorganizowane przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości: Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, pani Beata Oczkowicz; przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, major Jacek Kozakowski, Szef Sekcji Łączności i Informatyki; reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, major dypl.. inż. Zbigniew Turczyniak, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień i Szef Wydziału Rekrutacji; Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie, brygadier mgr inż. Rafał Gajewicz; Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, starszy aspirant Mariusz Domagała; Starosta Powiatu Staszowskiego, pan Michał Skotnicki; Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, pan Leszek Kopeć, jednocześnie ojciec jednej z naszych pierwszoklasistek; pan Michał Gęca, niegdysiejszy członek Młodego Wojska Polskiego; pan Józef Małobędzki, działacz solidarnościowy lat 80-tych; przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, panowie Janusz Dulęba z żoną Henryką i pan Włodzimierz Strzałkowski, pan Adam Koziński, były dyrektor naszego LO, oraz pani Stefania Kwiatkowska, emerytowana nauczycielka; pani Teresa Cierlik, wiceprezes STK, zajmująca się organizacją zajęć Uniwersytetu III Wieku; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, pani Anna Ogórek; Kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, pani Joanna Cheba; pan Jacek Jaworski, przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie; pan Andrzej Wawrylak, znany staszowski regionalista. (Jeśli kogoś pominęliśmy, prosimy najpokorniej o wybaczenie!) Przybyło także wielu rodziców uczniów klas pierwszych. Wszystkim serdecznie za to dziękujemy! Uroczystość odbywała się w godzinach dopołudniowych, więc rozumiemy, że musieli Państwo dołożyć wielu starań, by towarzyszyć swoim dzieciom w tym niezmiernie ważnym dla nich momencie.

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Od 4 do 11 listopada w wielu szkołach całej Polski odbywają się zajęcia w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzą je prawnicy. Idea wspomnianego przedsięwzięcia to uświadamianie młodym ludziom roli Konstytucji w codziennym życiu każdego człowieka.