im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Zmagania o Diamentowy Indeks AGH

 

            13 marca 2022 pięcioro uczniów klasy III Ag :

Agata Dziewierz, Aleksandra Sadłocha, Kamil Garbacki, Bartłomiej Lizner i Aleksander Suska 

wzięło udział w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Uczestników przygotowywała  matematyk i wychowawca klasy Małgorzata Kręcisz - Glegoła.

            II etap Olimpiady tradycyjnie odbywał się w Pińczowie. Uczestnicy w czasie dwóch godzin mieli do rozwiązania 4 zadania za 10 punktów każde oraz 3 zadania za 20 punktów każde.

            Olimpiada pomaga w odkrywaniu talentów w obszarze nauk technicznych, jak i rozwijaniu umiejętności oraz zamiłowań m. in. z dziedziny matematyki.

            Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

XXIX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

            

            W sobotę, 19 marca 2022r. wyruszył XXIX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych  z Suchedniowa do Bodzentyna. Tegoroczny marsz został zorganizowany w innym niż tradycyjnie terminie ze względu na falę pandemii COVID-19, która przechodziła przez Polskę w styczniu.  Przed wyruszeniem w trasę w piękny poranek w Suchedniowie nasza Jednostka Strzelecka 2151 im II Pułku Legionów uczestniczyła w uroczystości  odsłonięcia pomnika pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Płk Łukasz Ciepliński we wrześniu 1939 roku został odznaczony przez generała Kutrzebę orderem Virtuti Militari za męstwo. Działał w konspiracji, jako oficer Armii Krajowej, brał udział w akcji Burza. Po wojnie w organizacji Wolność  i Niezawisłość. Aresztowany przez komunistów w 1947 roku, został skazany na śmierć, zabity strzałem w tył głowy 1 marca 1951 roku. Przy pomniku wartę honorową pełnili nasi strzelcy pod dowództwem podporucznika ZS Filipa Sapy. Po uroczystym odsłonięciu pomnika zmodyfikowaną trasą, kolumną marszową udaliśmy się do Wzdołu Rządowego. W tutejszej szkole podstawowej zorganizowany był odpoczynek oraz można było zjeść ciepły posiłek. Następnie udano się na sam koniec trasy marszu do Bodzentyna, gdzie tam czekali na nas goście m.in. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Agata Wojtyszek, senator Jarosław Rusiecki oraz liczni samorządowcy. W Bodzentynie po rocznej przerwie nasi rekruci złożyli przyrzeczenie strzeleckie na sztandar Związku Strzeleckiego "Strzelec". Od Komendanta Marszu bryg. ZS. Daniela Wosia, nasza Jednostka otrzymała pamiątkowy ryngraf! W tegorocznym marszu uczestniczyło około 150 osób, głównie to młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec”, która przyjechała  ze Staszowa,  Limanowej, Mszany Dolnej, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Końskich, Kielc i Skarżyska- Kamiennej. Również w przemarszu  uczestniczyli harcerze, kombatanci, lokalna społeczność oraz żołnierze z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn upamiętnia zryw powstańczy mieszkańców Suchedniowa, którzy w nocy z 22 na 23 stycznia 1863r. zorganizowani w 400 osobowym oddziale zaatakowali Rosjan w Bodzentynie.

VII Bieg Śladami „MNICHA” i „ZAWIERUCHY” 

 

Ponad 100 osób wystartowało w VII Biegu Śladami Mnicha i Zawieruchy, który odbył się w sobotę 19 marca 2022r w Rytwianach. Pośród biegaczy liczną, bo 20-osobową, grupę stanowili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Celem uroczystości było oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, uczczenie pamięci lokalnych bohaterów wyklętych: Ludwika Machalskiego”Mnicha” i Jana Firmantego „Zawieruchy” oraz popularyzacja biegania i wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Dla wszystkich uczestników uroczystości była to wspaniała lekcja patriotyzmu oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu w pięknych okolicznościach przyrody na terenie „Pustelni Złotego Lasu”.

Inicjatywa rozpoczęła się Apelem Poległych, po którym nastąpiła sportowa rywalizacja. Po ukończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, który będzie przypominał sportowe zmagania i miło spędzony czas na łonie natury.

Organizatorzy zadbali również o smaczny poczęstunek, który serwowała kuchnia polowa. Grupa licealistów zadeklarowała udział w przyszłorocznym Biegu Tropem Wilczym, aby oddać hołd poległym za Ojczyznę.

 

Tekst: Aleksandra Wyraz

Foto: Katarzyna Rozegnał

CZYTAMY I POMAGAMY!

Biblioteka szkolna serdecznie zachęca wszystkich Czytelników do włączenia się w akcję CZYTAMY I POMAGAMY!  

www.legmi.pl/czytamydlaUkrainy  

Dzień Kobiet

 

 

W tym pięknym dniu składamy Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i jak najwięcej pozytywnych chwil!

Nauczycielki biblioteki

Szkolenie dla Strzelców z JS 2151 Staszów im. 2 Pułku Piechoty Legionów

 

Strzelcy z JS 2151 Staszów im. Pułku Piechoty Legionów (oraz uczniowie z klas mundurowych) w ramach corocznego planu szkolenia uczestniczyli w dwóch etapach przygotowania wojskowego. W pierwszym etapie zorganizowanym w dniu 21.01.2022 r. zapoznali się z z teorią i praktyką strzelań oraz teorią związaną z działaniem w terenie zurbanizowanym, a także regulaminami i musztrą WP. Ponadto mogli szlifować swoje umiejętności strzeleckie na multimedialnym systemie szkolno-treningowym działającym w wirtualnej rzeczywistości, który został oddany do użytku w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Drugi etap szkolenia, który został zorganizowany w dniu 28.01.2022 r. obejmował zapoznanie strzelców z łącznymi czynnościami do strzelania na odkrytych strzelnicach wojskowych oraz taktykę w terenie otwartym, a także kolejne elementy musztry WP. Szkolenie wzbogacono również o doskonalenie umiejętności strzeleckich na multimedialnym systemie szkolno-treningowym. W szkoleniach wzięło udział 27 strzelców.

Zajęcia w obydwu blokach prowadzili: st. insp. ZS. Edward Drózd, mł. insp. ZS. Marek Morawski oraz ppor. ZS. Filip Sapa.

Egzamin końcowy CWKM 2022

18 lutego 2022 roku, kadeci z III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie realizujący VI edycję projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny na zakończenie nauki w programie.

22 kadetów przystąpiło do egzaminu sprawdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu przedmiotu Edukacja wojskowa. Część teoretyczna z powodu sytuacji pandemicznej odbyła się online na platformie Microsoft Teams, natomiast część praktyczną przeprowadzono w naszej szkole.

Propozycja biblioteki szkolnej dla uczniów z zakresu prawidłowości uczenia się.

 

          Dominującą aktywnością życio­wą ucznia jest nauka, która wypeł­nia większość jego czasu i uwagi. Niestety, nie wszyscy osiągają w tej dziedzinie zadowalające ich samych i otoczenie rezultaty. Często mimo najszczerszych chęci i starań pozo­stają w tyle za rówieśnikami. 

Poradnik – jak się uczyć? wyjaśnia  jak efektywnie planować czas, a także metody skutecznej nauki, skuteczne techniki eduka­cyjne i relaksacyjne.

 

https://www.wsip.pl/upload/2016/03/Poradnik_ucznia_cz1_akcept.pdf

 

https://www.wsip.pl/upload/2016/03/Poradnik_ucznia_cz2_akcept.pdf

SUKCES NASZEJ UCZENNICY W ZAWODACH OKRĘGOWYCH XL OLIMPIADY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

 

 

W dniach 20-21stycznia 2022 r. odbyły się eliminacje okręgowe XL Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego, w których uczestniczyli licealiści z województwa łódzkiego 

i świętokrzyskiego. Po części pisemnej, składającej  się  z testu gramatycznego oraz przekładu oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski wyłoniono 9 finalistów, którzy odpowiadali przed komisją na 5 pytań z lektur obowiązkowych i dodatkowych dotyczących literatury, mitologii, historii, filozofii oraz życia codziennego starożytnych Greków i Rzymian. 

Z radością informujemy, że wśród najlepszej dziewiątki znalazła się uczennica naszej szkoły, Sylwia Andrejas klasy IIID p., która uzyskała 91 pkt na 100 możliwych w części pisemnej  oraz maksimum punktów w części ustnej.  Z tak doskonałym wynikiem Sylwia uplasowała się na II miejscu w zawodach okręgowych Olimpiady Języka łacińskiego.

Wysoka punktacja daje naszej uczennicy, przygotowywanej pod kierunkiem p. Marii Szewczyk,  bardzo duże szanse na zakwalifikowanie się do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 17- 18 marca 2022 r. w Toruniu. 

 

Gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów!