im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Staszowie 

 

 

            Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja.

Była to najnowocześniejsza i pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Celem przyświecającym jej twórcom było ratowanie kraju, którego terytorium zostało częściowo zaanektowane w wyniku I rozbioru, poprzez wprowadzenie reform zmierzających ku naprawie ustroju Rzeczypospolitej, opartego na liberum veto, i słabości władzy wykonawczej. „Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą – egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […]”, przywódcy Sejmu Wielkiego przyjęli konstytucję, która wszystkich obywateli brała „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.

Tekst: senat.gov.pl

            Nasi absolwenci i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zrzeszeni w Związku Strzeleckim „Strzelec” w JS 2151 Staszów im. 2 Pułku Legionów Piechoty swoją obecnością i zaangażowaniem uświetnili 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Strzelcy wystawili wartę honorową, poczet flagowy oraz poczet sztandarowy naszego liceum. Dziękujemy wszystkim strzelcom za udział w uroczystościach.