im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Światowy Dzień Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

  

12 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Staszowie przebiegał pod znakiem zdrowia i bezpieczeństwa. Obchodzony był w ramach Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem„Nasza planeta-nasze zdrowie”. To wydarzenie jest tradycją w naszej szkole i obchodzimy go od kilku lat. 

 

Działania profilaktyczne zaplanowane na ten dzień miały formę prelekcji, pokazów, warsztatów, a ich tematyka była spójna z „Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkiem polityki oświatowej Państwa określonej przez MEiN. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów  w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego , bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych,  oraz  kształtowanie właściwej postawy  wobec  zdrowia fizycznego  i psychicznego.

W pierwszej części spotkania uczniowie klas pierwszych wysłuchali prelekcji  pani Doroty Wojnarowskiej na temat: „Skutki zdrowotne wynikające z biernego palenia”. Pani Dorota poruszyła również temat ekologii  środowiska,  nawiązując do hasła przewodniego „Nasza planeta-nasze zdrowie”.  Na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania mówiła   pani Joanna Cheba, zwracając szczególną uwagę   młodzieży na konieczność codziennego spożywania  śniadania.  Dalsza część spotkania dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Pan Stanisław Golmento – inspektor z OIP   w Kielcach wygłosił prelekcję na temat „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz przekazał  Promesę do Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach   dla uczennicy Klaudii Łodkowskiej z klasy IIA.  Klaudia zajęła II miejsce w Eliminacjach Wojewódzkich Konkursu PIP „Poznaj swoje prawa w pracy” i awansowała do etapu centralnego.    IV miejsce w w/w konkursie zajęła Aleksandra Pakaszewska uczennica klasy ICE.

  Druga część przedsięwzięcia przebiegała pod szyldem MasterSchefa, którego głównym celem było wykonanie zdrowego śniadania.  Uczniowie klasy IB doskonale wykonali zadanie  zachęcając tym samym swoich kolegów i koleżanki do zdrowego i racjonalnego odżywiania  ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie pierwszego i drugiego śniadania. 

Zgodnie z formułą, jaka przyświecała temu wydarzeniu, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli   we wszystkich działaniach. Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą   i doświadczeniem prelegentów  wyposażyły młodzież w wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. To były niezwykle pasjonujące zajęcia , w których aktywnie uczestniczyła liczna grupa społeczności szkolnej.

Tekst:  IB Oliwia Kot

Foto: IB Wiktor Urbański