im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

WARSZTATY PRAWNICZE Z UNIWERSYTETETM PEDAGOGICZNYM IM. KEN 
W KRAKOWIE

28 listopada b.r. uczniowie naszego liceum uczestniczyli w warsztatach prawniczych z dr Tomaszem Szelągiem, prawnikiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, które miały miejsce w auli szkolnej. Zajęcia wynikają z podpisanej w ubiegłym roku szkolnym umowy partnerskiej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego a Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN i obejmują patronat nad klasami humanistycznymi. Dzięki uprzejmości władz uczelni i osobistemu zaangażowaniu Pana dr Tomasza Szeląga warsztaty były dla nas możliwością powtórzenia i utrwalenia materiału z działu prawo, który na maturze sprawia wielu uczniom trudności. Pomysł na przygotowanie warsztatów to inicjatywa Pani Pauliny Mielnik nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, która wspólnie z Panem dr Szelągiem przygotowała zakres tematyczny, zadania i formę spotkania.


Choć powszechnie wydaje się, że wszelkie zawiłości prawne są dla uczniów pewną barierą, ale jak się okazało rozwiązywanie zadań maturalnych z zakresu prawa, które było jednym z elementów warsztatów, było dla nich ciekawe i ekscytujące. Szczególnie po wysłuchaniu wykładu pana doktora, który również na podstawie swojego doświadczenia zawodowego wytłumaczył zgromadzonym skomplikowane i niezrozumiałe aspekty prawa. Młodzi adepci prawa z niezwykłą uwagą przysłuchiwali się ciekawostkom i licznym smaczkom przytaczanym przez wspomnianego eksperta. Forma spotkania z prawem "twarzą w twarz" na pewno ułatwi uczniom przyswojenie trudnych treści dotyczących prawa. Sądząc po ich twarzach byli oni niezwykle zadowoleni z takiej formy przeprowadzenia zajęć. Na koniec wszyscy podziękowali panu doktorowi, nagrodzili jego starania gromkimi brawami i jednogłośnie wyrazili chęć kontynuacji tegoż przedsięwzięcia. Następne spotkanie "warsztatów z prawem" ma odbyć się na przełomie marca i kwietnia 2020 roku.

Jakub Glibowski