im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Uroczystość Ślubowania uczniów kl. I liceum w 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Dnia 14 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.
Tradycją stało się już, że uroczystość tę łączymy z Narodowym Świętem Niepodległości. W uroczystości wzięli udział zacni goście: Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów Ewa Kondek, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiewski, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja ks. Szczepan Janas, kombatanci członkowie Młodego Wojska Polskiego, rodzice.Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Karasińska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę i znaczenie ślubowania. W szkole „złożenie przysięgi ślubowania ze 100-letnią tradycją to zobowiązanie, które prowadzi do wierności jej ideałom i daje poczucie spełnienia i wiarę, że to kolejny rocznik, który tworzy niepowtarzalną historię tej szkoły. Ślubowanie w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest naszą patriotyczną manifestacją i powoduje niezapomnianą podniosłość tego aktu.”

Kulminacyjnym punktem wydarzenia była ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie podniośle i uroczyście ślubowali: osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, strzec honoru szkoły, z dumą i powagą nosić mundur – symbol krwi żołnierskiej, pamiętać o dziedzictwie patrona szkoły ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: godności, miłości do ojczyzny i patriotyzmie. Błogosławieństwa wszystkim uczniom udzielił ks. Szczepan Janas. W imieniu gości wystąpił Starosta Staszowski, który podkreślił że ślubowanie w szkole ze 100 letnią tradycja to zobowiązanie. Podkreślił rangę szkoły w środowisku lokalnym, zaakcentował, że uczniowie klas pierwszych dokonali dobrego wyboru.

Głos zabrali również Komendant Powiatowy Policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Leszek Kopeć, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Śledź, były dyrektor liceum Adam Koziński, pan Józef Małobęcki – lider Staszowskiej „Solidarności” oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i uczniowie klas pierwszych.

Pamiątkowym Medalem 100 – lecia Liceum zostali odznaczeni: Starosta Staszowski pan Józef Żółciak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Staszów pani Ewa Kondek oraz pan Zdzisław Gęca, członek Młodego Wojska Polskiego.

Okolicznościowym grawertonem za współpracę i trud włożony w patriotyczne wychowanie młodego pokolenia uhonorowany został ppłk Artur Gołębiewski. Spektaklem teatralnym pt. „Niech nasza Polska wśród narodu stanie. Dzielna i mądra, jednością złączona” zespół teatralno – wokalny liceum oddał hołd wolnej i Niepodległej Polsce. Pieśni, poezja i narracja wzruszyły do łez nie tylko odbiorców ale i aktorów. Spektakl wyreżyserowała pani Wicedyrektor Aniceta Wójcik, oprawę muzyczna przygotował pan Maciej Jońca. Podsumowaniem uroczystości była polemika „Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?” zaprezentowana przez nauczycieli historii: panią Paulinę Mielnik i pana Mariusza Brudka. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy: „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, „Ojcowie Niepodległości”

Cała społeczność szkoła odbyła piękną lekcję patriotyzmu, historii i pamięci.