im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Niezapomniana przygoda uczniów klasy mundurowej z Wyszyńskiego na poligonie w Nowej Dębie.

W dniach 10 – 14 czerwiec na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba odbył się obóz szkoleniowy klasy o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w ramach przedmiotu „Edukacja Wojskowa”. JW OSPWL – Dęba jest naszą jednostką patronacką przydzieloną przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu „Certyfikowane piony klas mundurowych”.

Podczas obozu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów z podstawowym szkoleniem wojskowym. Do zajęć oddelegowani byli żołnierze ,którzy służą w OSPWL – Dęba tj.: kpt. Mariusz DANIEL, st. chor. szt. Zbigniew GIERACH, st. chor. sztab. Krzysztof KLOCEK, st. chor. szt. Winicjusz JANAS, mł. chor. Mieczysław GŁOWACKI, mł. chor. Arkadiusz GERTNER, mł. chor. Paweł SKUZA, mł. chor. Krzysztof PASEK, sierż. Łukasz SŁABOWSKI , plut. Artur STRZELCZYK oraz plut. Piotr BERBECKI. Całościową logistyką zajmował się kpt. Piotr ZASUWA.

Podczas pierwszego dnia szkolenia w czasie apelu przeprowadzono szereg instruktarzy z przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach szkoleniowych OSPWL – Dęba, przepisów bhp i ppoż., sposobów reagowania na sygnały alarmowe i postępowania przy wystąpieniu zagrożeń, wypadków, zachorowań itp., organizacji żywienia, opieki medycznej, zabezpieczenia sanitarno – higienicznego, zasad organizacji służby dyżurnej, rozmieszczenia obiektów obozowiska i bazy szkoleniowej, oraz wojskowego porządku dnia. St. chor. szt. Zbigniew GIERACH przeprowadzi zajęcia z terenoznawstwa tj.: Wyznaczanie azymutu na przedmioty terenowe oraz marsz według azymutu. Po wojskowym obiedzie kpt. Piotr ZASUWA oraz mł. Chor. Mieczysław GŁOWACKI zapoznali naszych kadetów z procedurą działań na wypadek ogłoszenia alarmu powietrznego i o skażeniach. Po kolacji był czas przeznaczony na odpoczynek i samokształcenie.

Drugi dzień szkolenia poligonowego rozpoczął się od porannej zaprawy fizycznej. Po śniadaniu plut. Piotr BERBECKI i kpt. Piotr ZASUWA w ramach szkolenia inżynieryjno saperskiego zapoznali naszych uczniów z umiejętnością maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W ramach szkolenia strzeleckiego pan kapitan przypomniał jakie są czynności przygotowawcze do strzelania (ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie broni, obsługa broni), oraz przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania. Po obiedzie ćwiczono działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej oraz działania taktyczne z wykorzystaniem pojazdów bojowych.

Trzeci dzień szkoleniowy to strzelanie na strzelnicy LOK w Nowej Dębie. Na rozgrzewkę wszyscy wykonali strzelanie z broni ASG do tarcz. Następnie nasi młodzi kadeci strzelali z szkolnego karabinka sportowego SKS z lunetą, broni krótkiej, karabinku Mosin, karabinek wz.88 Tantal , karabinek AKM „kałasznikow”, oraz z broni czarnoprochowej długiej i krótkiej. Strzelanie z tylu różnych rodz ajów broni było nie lada wyzwaniem i dużym przeżyciem dla naszych mundurowych. Po powrocie do jednostki wojskowej żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzili super ciekawe zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki oraz pokazali kilka chwytów w samoobronie. Plut. Piotr BERBECKI pokazał, w jaki sposób odbywa się praktyczne prowadzenie rozpoznania drogi marszu i działań rozpoznawczych.

Czwarty dzień szkolenia to nauka systemów łączności: Praca na radiostacjach przenośnych małej mocy UKF i na przewodowych środkach łączności, a po obiedzie sierż. Łukasz SŁABOWSKI zademonstrował w jaki sposób przeprowadza są działania punktu kontrolno-ochronnego i działania w rejonie ześrodkowania grupy operacyjnej.

W piątym dniu szkolenia odbyło się szkolenie medyczne: indywidualne wyposażenie medyczne i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów oraz zajęcia inżynieryjno saperskie: ustawienie pojedynczej miny ppanc. Po obiedzie odbył się apel kończący szkolenie poligonowe. KOMENDANT OSPWL – Dęba wz. mjr Waldemar DŁUGOSZ wręczył certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni i z poczuciem spełnienia wrócili do Staszowa.

Tekst i foto kpt. ZS Marek Morawski