im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

Dnia 13.06.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Wyszyńskiego w Staszowie zorganizowano „ Szkolny Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa”, który obchodzony był w ramach Światowego Dnia Zdrowia ph. „Powszechna opieka medyczna”. Organizacja tego dnia jest tradycją w naszej szkole i obchodzimy go od kilku lat.

Działania profilaktyczne zaplanowane na ten dzień miały formę prelekcji, pokazów, warsztatów, a ich tematyka była spójna z „Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły i kierunkiem polityki oświatowej Państwa określonej przez MEN. Obowiązkiem szkoły jest zwracanie szczególnej uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa swoich uczniów w szkole i poza nią. Cele, które przyświecały działaniom profilaktycznym to: kreowanie zdrowego , bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych, oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia fizycznego i psychicznego.

W przeprowadzeniu licznych działań profilaktycznych, wsparcia udzieliły następujące instytucje: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. Wszystkie przedsięwzięcia były na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

W pierwszej części spotkania uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w wykładzie na temat: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu”, który wygłosiła pani inspektor, psycholog Kamila Pawłowska z OIP w Kielcach, następnie pani Dorota Wojnarowska przeprowadziła prelekcję popartą prezentacją multimedialną na temat: „Najważniejsze choroby zdrowotne w 2019 roku”. Temat honorowego krwiodawstwa poruszyła pani Joanna Cheba, zachęcając tym samym do oddawania krwi przez młodzież. Dalsza część spotkania skierowana była głównie na aspekt bezpieczeństwa. Bardzo ciekawe zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził pan Kamil Nawrot przedstawiciel WSEPiNM w Kielcach, także absolwent naszego Liceum. Tematykę bezpieczeństwa zamknęła prelekcja pt. „Bezpieczne Wakacje” którą wygłosili funkcjonariusze Policji – oficer prasowy st. sierż. Joanna Szczepaniak i Straży Pożarnej - st. kpt. Michał Żal. W drugiej części spotkania uczniowie klasy IB, w ramach profilaktyki rówieśniczej, zachęcali swoich kolegów i koleżanki do zdrowego i racjonalnego odżywiania się ze szczególnym zwróceniem uwagi na spożywanie pierwszego i drugiego śniadania. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowany był również konkurs w postaci quizu na temat:” Jak zdrowo się odżywiać ?” Uczniowie, nauczyciele i goście licznie uczestniczyli w konkursie wykazując się znajomością reguł dotyczących zdrowia.

Zgodnie z formułą jaka przyświecała w tym dniu, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach. Niekonwencjonalne zajęcia poparte wiedzą i doświadczeniem prelegentów wyposażyły młodzież w wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. To były niezwykle pasjonujące zajęcia, w których aktywnie uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Tekst: Kinga Janik IB Foto: Anna Ziętarska IB, Wojciech Kręcisz IB