im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

„SAPERE AUDE” – ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM. V EDYCJA STASZOWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM.

4 czerwca 2019 r. w pracowni języka łacińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się uroczystość podsumowania V Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude”.

Głównym celem organizowanego już od pięciu lat Konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat antycznych korzeni naszej wspólnej cywilizacji europejskiej. Patronat honorowy, tak jak w latach ubiegłych, objęli: starosta staszowski - pan Józef Żółciak oraz burmistrz miasta i gminy Staszów – pan Leszek Kopeć.

Zmagania konkursowe miały charakter dwuetapowy. W zawodach szkolnych wzięło udział 95 gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych z powiatu staszowskiego oraz powiatu kieleckiego. Do etapu finałowego, przeprowadzonego w naszej szkole 28 maja 2019 roku, zakwalifikowało się 40 uczniów. 4 z nich uzyskało tytuł laureata, 17 wyróżnienie, pozostali uczestnicy II etapu otrzymali tytuł finalisty. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Konkursu sprawowało 13 nauczycieli z 7 szkół gimnazjalnych i podstawowych.

W imieniu Burmistrza na uroczystość przybyła p. Jolanta Macias, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Uroczyste ogłoszenie wyników poprzedziło wystąpienie p. dyrektor Anny Karasińskiej, która powitała zebranych gości i przypomniała ideę i tradycje konkursu. Następnie uczniowie klasy humanistycznej w strojach antycznych Greków i Rzymian przedstawili zebranym korzyści płynące ze znajomości języka łacińskiego i kultury antycznej. Na koniec p. Maria Szewczyk, pomysłodawczyni i koordynator Konkursu omówiła przebiegu kolejnych etapów zmagań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które sprawiły uczniom największą trudność. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii.

Laureatami V edycji Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude zostali:

I miejsce (ex aequo) - Aleksandra Kmiecik oraz Paulina Dziewierz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie;
II miejsce - Olga Skrzypek z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie;
III miejsce - Diana Misiaczyńska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.
Każdy z uczestników finału otrzymał dyplom oraz zestaw upominkowy ufundowany przez Starostę Staszowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Ponadto laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i upominki ufundowane przez Dyrektora Liceum, Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie oraz Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.

W pracach komisji tegorocznej edycji konkursu „Sapere Aude” uczestniczyli: p. Dorota Grzegrzółka, nauczycielka języka polskiego oraz p. Mariusz Brudek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W rolę Greków i Rzymian asystujących przy zawodach konkursowych wcielili się uczniowie klasy I D – humanistycznej: Aleksandra Brzoza, Jakub Piątek, Liliana Szumska, Aleksandra Warchałowska, Natalia Warchałowska oraz Mateusz Pasternak.


tekst: Maria Szewczyk/ foto: Wiktoria Karwacka - klasa ID