im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Zaproszenie

Dyrekcja,
Grono Nauczycielskie, Rada Rodziców
Społeczność Uczniowska

mają zaszczyt zaprosić
Sz.P. Rodziców uczniów klas trzecich
na uroczystość pożegnania Absolwentów
w Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. S. Wyszyńskiego
w Staszowie,
która odbędzie sie 26 kwietnia 2019 roku o godz. 900
w hali sportowej.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

1. Wprowadzenie sztandaru szkoły.
2. Wystąpienie dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości.
3. Wyprowadzenie sztandaru.
4. Wręczenie absolwentom nagród, dyplomów.
5. Występ artystyczny pt. „Stanę na starcie, będę biec”.
6. Spotkanie absolwentów z wychowawcami