im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Sukces uczennic Liceum w Ogólnopolskim Turnieju Językowym promującym poprawną polszczyznę

Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły odniosły sukces w Ogólnopolskim Turnieju Językowym. Aneta Dyl z klasy II B uzyskała II miejsce w kategorii „Czytam, więc rozumiem”, zaś Daria Woźniak z klasy I D zdobyła IV miejsce w kategorii „Konkurs poprawnych norm i form”. Konkurs w tym roku przybrał rangę ogólnopolską. Tym bardziej więc cieszy sukces naszych uczennic.


Celem turnieju jest upowszechnianie wzorów poprawnej polszczyzny, doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie czytania i pisania, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich, upowszechnianie wysokiej świadomości i kultury języka polskiego, uświadomienie ważnej roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu.

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty włoszczowskiego. Patronat merytoryczny objął Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach, a medialny Echo Dnia.

Autorami testów, z którymi zmierzyły się uczennice byli: dr hab. Piotr Zbróg i pani Lidia Pasich – pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach.

Uczestnicy konkursu wzięli również udział w ciekawym wykładzie dr hab. Piotra Zbróga, który z wielkim zaangażowaniem starał się uwrażliwić młodych ludzi na zagadnienia poprawności językowej. Ponadto nasze uczennice wzięły udział w interaktywnym kwizie językowej na platformie Kahoot i ćwiczeniach starannej wymowy.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski.i Małgorzata Gusta – członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego.

Uczennice przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem pani Eweliny Strzeleckiej, nauczyciela języka polskiego.