im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywał się w dniach 4-7.09.2018 r w Kielcach. Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego na stałe wpisał się w edukację proobronną w naszym Liceum. Tegoroczna wizyta była wyjątkowa, ponieważ certyfikowane klasy wojskowe zostały zaproszone przez Biuro do Spraw Proobronnych MON. Dzięki podpułkownikowi Mariuszowi Barańskiemu mogliśmy uczestniczyć w Konferencji zorganizowanej przez MON na temat: "Wkład organizacji proobronnych w umacnianie zdolności obronnych państwa w stulecie odzyskania niepodległości. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele MON, członkowie Parlamentu i Senackiej Komisji Obrony Narodowej, przedstawiciele akademii wojskowych i organizacji proobronnych z krajów bałtyckich i Wielkiej Brytanii oraz uczestnicy Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Podczas konferencji głos zabrali, między innymi Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON oraz Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych. Nie zabrakło reprezentantów Litewskiego Związku Strzeleckiego, Estońskiej Ligii Obrony i członków "Legii Akademickiej”.W referatach poruszono istotne zagadnienia dotyczące zdolności obronnych państwa. Dyskutowano także o współpracy pomiędzy międzynarodowymi organizacjami proobronnymi w oparciu o przykład działań podjętych przez MON. Damian Duda, członek „Legii Akademickiej” opowiadał o aktualnych zasadach funkcjonowania organizacji proobronnych w Polsce, a pułkownik Jimmy Beggs z Głównej Siedziby Regionalnego Dowództwa Kadetów Brytyjskiej Armii przybliżył słuchaczom zagadnienia systemowe w oparciu o przykład brytyjskiej armii kadetów.
Nasi uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszym uzbrojeniem od umundurowania po pistolety maszynowe, karabinki szturmowe i karabiny wyborowe, kończąc na ręcznych wyrzutniach rakiet. Duża ilość symulatorów strzeleckich dawała możliwość treningu strzeleckiego. Jak co roku również polskie szkoły wojskowe zachęcały do dalszej nauki w swoich uczelniach.
Na stoisku organizacji proobronnych spotkali się z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą oraz posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anną Sierakowską.
Dzięki uprzejmości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A, uczniowie szkół mundurowych, które uczestniczyły w targach mieli możliwość wystartowania w zawodach strzeleckich organizowanych na strzelnicy kontenerowej. Z wynikiem 43 punktów drugie miejsce zajął starszy sierżant ZS Filip Sapa z Jednostki Strzeleckiej 2151 Staszów działającej w naszym Liceum.
Takie lekcje wojskowości oraz zawody strzeleckie niewątpliwie w przyszłości wpłyną na decyzje absolwentów naszej szkoły o pracy w służbach mundurowych w szczególności wojsku polskim. Pierwszy w tym roku wyjazd szkoleniowy dla klas mundurowych zorganizował Marek Morawski – nauczyciel przedmiotów innowacyjnych klas mundurowych i przeprowadził wspólnie z Panią Anicetą Wójcik i Edwardem Drózdem.