im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Niezwykli humaniści Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie!

W Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie niezwykle prężnie rozwija się humanistyka, a to za sprawą wyjątkowych uczniów, którzy swoją pasję humanistyczną mogą rozwijać w tej placówce dzięki profesjonalnemu podejściu, wiedzy i zaangażowaniu nauczycieli. Szkoła dysponuje różnorodnymi narzędziami, metodami, formami pracy, które w sposób interdyscyplinarny rozwijają intelektualnie młodzież. Powadzi także innowacyjne nauczanie, proponując udział w licznych projektach edukacyjnych, innowacjach i eksperymentach pedagogicznych. Uczniowie są współorganizatorami sesji naukowych i popularnonaukowych. Podczas zajęć, które odbywają się poza szkołą w obiektach sakralnych i świeckich, uczniowie obcując z materiałami źródłowymi, takimi jak: liczne łacińskie inskrypcje, dokumenty archiwalne oraz zabytki związane z życiem codziennym i kulturą mieszkańców mają okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturowym regionu , Polski i Europy . Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi ( UJK Kielce , UMCS Lublin , KUL , Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie ) mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych, obserwując przy tym ich warsztat pracy.


Efektem tych inicjatyw są liczne osiągnięcia naszych uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 możemy poszczycić się wysokimi wynikami w konkursach i olimpiadach na niwie humanistycznej o zasięgu ogólnopolskim. Mamy w swym gronie mistrzów języka polskiego, laureatów konkursów wojewódzkich i powiatowych, m.in.: Powiatowego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim o Tytuł Mistrza Języka Polskiego Powiatu Staszowskiego (Justyna Kotlarz, Wiktoria Mikus, Martyna Tomczyk), Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej (Justyna Kotlarz, Wiktoria Mikus; na przestrzeni ostatnich trzech lat jesteśmy niekwestionowanymi liderami w tym konkursie). Nasi licealiści to również wspaniali recytatorzy oraz twórcy, biorący udział w licznych konkursach oratorskich i poetyckich m.in.: w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej” (Julia Gach, Wiktoria Bara) , Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Romantyczne klimaty … i nie tylko” , w Turnieju Jednego Wiersza (Julia Gach – język polski i język angielski, Wiktoria Bara – język polski i język rosyjski, Anna Szymkiewicz, Aleksandra Fiuk, Wiktoria Strawa – język polski i język włoski, Kamila Gradkowska – język polski i język angielski). Opiekunami uczniów byli: Ewelina Strzelecka, Wiesława Sowa, Magdalena Słomka, Maria Szewczyk, Maria Pęczek, Monika Hetko.
Nasza szkoła od początków istnienia jako jedna z nielicznych w kraju prowadzi nieustannie zajęcia z języka łacińskiego. Z tego też względu otrzymała tytuł „Szkoły przyjaznej Łacinie” . Od lat nasi licealiści odnoszą sukcesy w tej dziedzinie, uzyskując tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego (Weronika Jastrząb, Eliza Jońca, Katarzyna Kogut, Anna Sanecka i Wiktoria Strawa, pod opieką Marii Szewczyk), konkursów z języka łacińskiego organizowanych przez krajowe uczelnie, m.in. Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w oparciu o autorskie programy nauczania, często przy współpracy z innymi placówkami oświatowymi, np. Liceum Podkowiańskim mają okazje poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury materialnej regionu świętokrzyskiego i Polski w ramach realizowanego projektu „Żelazny most” zainicjowanego przez ś.p. profesora Tomasza Bieleckiego.

Nasi licealiści rozwijają się także poprzez udział w konkursach wiedzy historycznej i mogą się pochwalić wspaniałymi osiągnięciami w: Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Polskiego, konkursach tematycznych o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)”, Prawniczy Konkurs Krasomówczy, Konkurs Praca Organiczna 2.0. Fundacja Zakłady Kórnickie, Konkurs Historyczny „Nasze gniazdo Staszów”. Nowością są warsztaty e-learningowe, w których uczniowie doskonale sobie radzą, a które są prowadzone przez uczelnie wyższe, z którymi stale szkoła współpracuje. Nauczycielami prowadzącymi są: Paulina Mielnik i Mariusz Brudek. W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas pierwszych (Anna Mrówka, Jakub Kozłowski i Bartłomiej Sowiński, pod kierunkiem Pauliny Mielnik i ks. Sebastiana Mroczkowskiego), dzięki ogromnej wiedzy z zakresu humanistyki, osiągnęli wspaniałe sukcesy, zdobywając indeksy na uczelnie wyższe. Już teraz swoją przyszłość mogą związać z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Szkoła w zakresie nauk humanistycznych ściśle współpracuje ze Staszowskim Ośrodkiem Kultury. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę, rozwijają pasje i zainteresowania, spotykając się ze znanymi ludźmi kultury, poznają tajniki sztuki teatralnej, muzycznej od podszewki. Służą temu spotkania z artystami, muzykami Filharmonii Narodowej i teatrów. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystują prężnie działając w Szkolnym Kole Teatralnym i zespole wokalnym „Credo”.

Uczniowie klas humanistycznych i mundurowych podejmują wiele cennych i oryginalnych inicjatyw wychodzących naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Potwierdzeniem skuteczności ich działań jest udział młodzieży szkolnej, nauczycieli, rodziców, sympatyków i przyjaciół Liceum w uroczystościach szkolnych, regionalnych o charakterze patriotycznym i obywatelskim m.in. rocznice powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Święto Odzyskania Niepodległości połączone z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Święto Patrona Szkoły , Święto Konstytucji 3 Maja.

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Humanistyka jako sfera życia społecznego pozwala rozwinąć skrzydła, odnaleźć się w świecie współczesnym, jest przyszłością, bowiem szeroka gama kierunków studiów proponowanych przez uczelnie wyższe wymaga interdyscyplinarnego kształcenia.