im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

VI MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W dniu 12 czerwca 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odbył się finał VI Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli: pan Sylwester Poziomek – nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz pan Krzysztof Janik - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.


Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z poziomu średniozaawansowanego. Wiedza uczestników znacznie wykraczała poza materiał nauczania z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktur leksykalno-gramatycznych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi.

Test trwał 40 minut i zawierał sześć zadań obejmujących słowotwórstwo i zadania wielokrotnego wyboru.

W finale wzięło udział 13 uczniów z sześciu szkół z następujących powiatów: staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego i mieleckiego. Każda ze szkół mogła wytypować do konkursu do trzech uczniów z klas pierwszych. Szkoły, które przystąpiły do konkursu: Zespół Szkół nr 2 w Opatowie (Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Opatowie), Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe:

• tablet do nauki języków obcych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie ufundowany przez pana Izydora Grabowskiego – dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,

• podręczniki przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego i książki do nauki gramatyki ufundowane przez wydawnictwo językowe „EGIS”

Wyniki konkursu:

I miejsce: uczennica z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

II miejsce: uczeń Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

III miejsce: uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu

IV miejsce: uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i uczeń Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu

V miejsce: uczeń Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie