im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

„ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM” - IV EDYCJA STASZOWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚWIECIE ANTYCZNYM „SAPERE AUDE”

5 czerwca 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się uroczystość podsumowania IV Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie Antycznym „Sapere aude”. Jego główne cele to popularyzacja wiedzy na temat antycznych korzeni cywilizacji europejskiej, wskazywanie na ciągłość przynależności do kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz przekazanej przez starożytność tradycji życia obywatelskiego.


Konkurs organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu staszowskiego i powiatów ościennych, w roku jubileuszu stulecia liceum, został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Współorganizatorami konkursu byli starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć.

Zmagania konkursowe miały charakter dwuetapowy. W zawodach szkolnych wzięło udział 107 gimnazjalistów uczniów szkół podstawowych z powiatu staszowskiego oraz powiatu kieleckiego.

Do zawodach finałowych, przeprowadzonych w naszej szkole 28 maja 2018 roku, zakwalifikowało się 62 uczniów. 14 z nich uzyskało wyróżnienie a 8 zdobyło tytuł laureata. Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Konkursu sprawowało 11 nauczycieli z 5 szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce – Małgorzata Tomporowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie, uczennica pani Izabelli Arendarskiej;

II miejsce – Aleksandra Kmiecik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica pani Beaty Ptak;

III miejsce – Gustaw Maj z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczeń p. Beaty Ptak;

IV miejsce (ex aequo): Paulina Dziewierz z z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica p. Anny Legawiec oraz Olga Skrzypek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie, uczennica pana Bogdana Pióro;

V miejsce (ex aequo): Olga Słomka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica pani Beaty Ptak, Katarzyna Wróbel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, uczennica p. Dariusza Kubalskiego

oraz Weronika Juszczyk z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, uczennica p. Jerzego Malisiewicza i p. Małgorzaty Godowskiej.

Każdy z uczestników finału otrzymał dyplom oraz pamiątkowy długopis, uczniowie wyróżnieni - nagrody książkowe a laureaci - zestawy upominkowe i puchary ufundowane przez Starostę Staszowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Ogłoszenie wyników poprzedziło wystąpienie p. dyrektor Anny Karasińskiej, która powitała zebranych gości i przypomniała ideę i tradycje konkursu. Następnie p. Maria Szewczyk – koordynator konkursu omówiła przebiegu zmagań, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które sprawiły uczniom największą trudność. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród głos zabrał p. Michał Skotnicki, który pogratulował uczestnikom i nauczycielom odniesionych sukcesów a organizatorom - pomysłu i jego sprawnej realizacji.

W organizację II etapu tegorocznej edycji konkursu „Sapere Aude” włączył się p. Mariusz Brudek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W rolę pięknych Greczynek i Rzymianek asystujących przy zawodach konkursowych wcieliły się uczennice klasy II D – humanistycznej: Weronika Jastrząb, Weronika Mnich, Natalia Nowak, Karolina Szeleś oraz Julia Tomporowska.


tekst: Maria Szewczyk/ foto: Wiktoria Olszewska - klasa II D