im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

PODSUMOWANIE XVIII EDYCJI AKCJI „GÓRA GROSZA”

Szkolny Samorząd Uczniowski informuje naszą licealną społeczność, że dnia 16 marca 2018 roku zakończyliśmy akcję „Góra Grosza”. Jej właściwy czas trwania obejmował okres od 27 listopada 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku. Zebraliśmy wówczas 443 złote. Niemniej biorąc pod uwagę szczytny cel akcji, postanowiliśmy ją przedłużyć do marca włącznie, o czym zawiadomiliśmy przez szkolny radiowęzeł. Na jej kontynuowanie pozwalał nam jeden z zapisów regulaminu „Góry Grosza”.

W dodatkowym terminie, czyli od 2 stycznia do 16 marca 2018 roku, uzyskaliśmy kwotę 290 złotych i 39 groszy. Ostateczny wynik zbiórki, obliczony 20 marca, wynosi więc 733 złote i 39 groszy. Drodzy Darczyńcy! Serdecznie Wam Wszystkim dziękujemy! Bardzo ważna jest dla nas świadomość, że w naszym liceum uczą się i pracują ludzie wrażliwi na los drugiego człowieka. Tu przypominamy, że wszystkie pieniądze uzyskane w trakcie akcji „Góra Grosza”, organizowanej już po raz osiemnasty przez Towarzystwo „Nasz Dom”, stanowią realną pomoc dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się we własnym domu, oraz dla tych, które są zagrożone rozłąką ze swymi naturalnymi rodzinami.
Chcemy również podziękować wspaniałym, empatycznym dziewczynom z klasy I „a”, Oli Karwackiej i Karolinie Ziółek, prowadzącym pieniężną zbiórkę po klasach. To one przede wszystkim wzięły na siebie odpowiedzialność za prowadzenia akcji „Góra Grosza” w naszym liceum. Niekiedy wyręczała którąś z nich w tym zadaniu koleżanka z klasy Wiktoria Wyrazik, za co także składamy jej wyrazy uznania. Dziękujemy również gorąco Magdzie Boryckiej, Natalii Fitowskiej oraz Oli Opali z I „a”, które każdorazowo, obok Oli Karwackiej i Karoliny Ziółek, zajmowały się sortowaniem, liczeniem, ważeniem uzyskanych „groszy”, a także ich pakowaniem. W ostatniej turze akcji dołączyły do nich kolejne koleżanki z klasy, czyli Natalia Śledź i Ola Kopeć. Im także za to dziękujemy.

Szkolny Samorząd Uczniowski