im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Dzień Kultury Bezpieczeństwa

Rok szkolny 2017/18 to czas kolejnej edycji programu edukacyjnego pn. Kultura Bezpieczeństwa. Program ten jest realizowany w naszym Liceum we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, w szczególności z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. Działania programu Kultura Bezpieczeństwa, adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

W ramach programu nauczyciele naszej szkoły (Elżbieta Oleksiak, Sławomir Gibowski, Mariusz Ziętarski) prowadzą lekcje z młodzieżą poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, higieny pracy oraz prawa pracy. Ponadto wspomniana tematyka jest poruszana w trakcie akcji takich jak Dzień Bezpieczeństwa, prowadzonych wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy oraz współpracującymi jednostkami. Uczniowie mogą brać również udział w ogólnopolskim konkursie Poznaj swoje prawa w pracy. W tym roku szkolny etap konkursu odbył się 13.12.2017 r. z udziałem znakomitych gości: Pana Stanisława Golmento – Inspektora Okręgowego Inspektoratu w Kielcach oraz pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, która współpracuje z Inspekcją Pracy w realizacji programu Kultura Bezpieczeństwa.

Kluczowym punktem Dnia Kultury Bezpieczeństwa, było rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu Poznaj swoje prawa w pracy. Ponadto zaplanowano inne cenne działania, takie jak wykład Pana Stanisława Golmento Wybrane elementy prawa pracy, a także wykład Pana Łukasza Żurawskiego (wykładowcy WSEPiNM w Kielcach) Ergonomia pracy, profilaktyka bólów kręgosłupa.

W tym roku w etapie szkolnym wzięło udział 35 uczniów naszego Liceum. Do najlepszej piątki zakwalifikowali się kolejno: Dominika Kwiatkowska kl. II a, Gabriela Toporowska kl. I e, Aleksandra Staszewska kl. IIa, Alicja Snopek kl. IIb, Jakub Kozłowski kl. Ib. Dwie najlepsze uczennice: Dominika Kwiatkowska oraz Gabriela Toporowska wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w marcu 2018 r. Życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursu. Gratulujemy także wysokiego poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy pozostałym uczestnikom konkursu, mimo tego iż w liceum nie jest realizowana podstawa programowa z przedmiotów zawodowych obejmująca zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

/tekst: Mariusz Ziętarski; foto: Sławomir Gibowski, Mariusz Ziętarski/