im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Życzenia

Ktoś miłowany tu przyjdzie - dobre obejmą nas ręce
I będą nasze uśmiechy srebrnym błękitem dziecięce.
Ktoś miłowany nam powie: Tęsknotą waszą zakwitnę,
Ponad srebrnymi łodziami ujrzycie żagle błękitne.
Jakże daleko - daleko fala nas życia poniosła.
Wszystko się ku nam przybliży: żagle i łodzie, i wiosna.
Wszystko się ku nam przybliży i w zachwyceniu ukaże
Dawno zgubione radości, imiona nasze i twarze.
Gwiazdy zgubione zaszumią, struny się dźwiękiem
rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą.

Jan Pietrzycki

Przyjaciołom naszej szkoły, Dyrekcjom i Zarządom
życzliwych nam zakładom pracy, Rodzicom, Gronu Nauczycielskiemu oraz Uczniom,
zdrowych, radosnych, Dobrego Ducha pełnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkich darów od Tego, który Sam Siebie podarował.