im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

10 listopada 2017 roku, w piątek, w przeddzień 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych, zorganizowane przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości: Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, pani Beata Oczkowicz; przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, major Jacek Kozakowski, Szef Sekcji Łączności i Informatyki; reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu, major dypl.. inż. Zbigniew Turczyniak, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień i Szef Wydziału Rekrutacji; Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie, brygadier mgr inż. Rafał Gajewicz; Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, starszy aspirant Mariusz Domagała; Starosta Powiatu Staszowskiego, pan Michał Skotnicki; Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, pan Leszek Kopeć, jednocześnie ojciec jednej z naszych pierwszoklasistek; pan Michał Gęca, niegdysiejszy członek Młodego Wojska Polskiego; pan Józef Małobędzki, działacz solidarnościowy lat 80-tych; przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, panowie Janusz Dulęba z żoną Henryką i pan Włodzimierz Strzałkowski, pan Adam Koziński, były dyrektor naszego LO, oraz pani Stefania Kwiatkowska, emerytowana nauczycielka; pani Teresa Cierlik, wiceprezes STK, zajmująca się organizacją zajęć Uniwersytetu III Wieku; Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, pani Anna Ogórek; Kierownik Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, pani Joanna Cheba; pan Jacek Jaworski, przedstawiciel Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie; pan Andrzej Wawrylak, znany staszowski regionalista. (Jeśli kogoś pominęliśmy, prosimy najpokorniej o wybaczenie!) Przybyło także wielu rodziców uczniów klas pierwszych. Wszystkim serdecznie za to dziękujemy! Uroczystość odbywała się w godzinach dopołudniowych, więc rozumiemy, że musieli Państwo dołożyć wielu starań, by towarzyszyć swoim dzieciom w tym niezmiernie ważnym dla nich momencie.Część oficjalną, wg scenariusza opracowanego przez wicedyrektor Anitę Wójcik, prowadzili profesorowie: Mariusz Brudek i Marek Morawski. Odbywała się w rycie wojskowym ze względu na uczące się w naszej szkole klasy mundurowe. Rozpoczęło ją wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Za przygotowanie pocztu sztandarowego i flagowego odpowiadał profesor Morawski, który zameldował przybyłemu na uroczystość Staroście Powiatu Staszowskiego, panu Michałowi Skotnickiemu – w towarzystwie Dyrektor LO, pani Anny Karasińskiej – gotowość klas pierwszych do ślubowania. Następnie wydał rozkaz wprowadzenia Flagi Państwowej.
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrała Dyrektor LO, pani Anna Karasińska. Zwracając się do najważniejszych w tym dniu pierwszoklasistów, przywołała słowa patrona naszej szkoły, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego:
„Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem drogi. „Wylęgajcie się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” dla wszystkich pokoleń”!
Słowa te powtórzyły się później nieprzypadkowo w przemówieniu przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, ucznia klasy III „e” Oskara Godzwona, i wiceprzewodniczącej Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Karoliny Bednarskiej, uczennicy klasy III „c”. Obydwoje życzyli pierwszoklasistom ponadto, by wykorzystywali wszelkie możliwości rozwoju, które im stwarza wybrane przez nich liceum, no i przede wszystkim, by starali się godnie reprezentować dobre jego imię!
Po przemówieniu pani dyrektor z szyku wystąpił poczet ze sztandarem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Zaszczytu ślubowania na Sztandar Szkoły – w imieniu wszystkich pierwszoklasistów - dostąpili uczniowie: Aleksandra Kopeć i Karol Strojny z I „a”, Kornelia Słaby i Mariusz Skuza z II „b”, Weronika Wieczorek i Jakub Sulicki z II „c”, Anna Mrówka i Mateusz Zamiela z I „d” oraz Agata Wójcik i Mateusz Bednarski z I „e”. Jego rotę zaś odczytała pani dyrektor Anna Karasińska. Wydaje się nam, że warto ją tu przytoczyć:
My – uczennice i uczniowie klas pierwszych – rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, stajemy przed sztandarem Szkoły i wobec dyrektora, naszych wychowawców, nauczycieli i rodzin uroczyście ślubujemy:

Rzetelnie wypełniać wszystkie, określone w Statucie Szkoły, obowiązki uczniowskie, uczyć się pilnie i wytrwale, systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, dokładać starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.

Ślubujemy!
Odnosić się z życzliwością i szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz do koleżanek i kolegów, rozwijać w sobie postawę prawości i wrażliwości społecznej, być wiernymi ideałom humanizmu.

Ślubujemy!
Strzec honoru Szkoły, stać się godnymi Jej szczytnych tradycji, kształtować nasze umysły, charaktery i serca tak, by teraz i w przyszłości mogła być z nas dumna.
Ślubujemy!

Pamiętając o postaci patrona Szkoły – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, wybitnego Polaka, oddanego sprawie Ojczyzny – w poczuciu odpowiedzialności obywatelskiej czcić i rozsławiać wartości patriotyczne oraz stawiać dobro wspólnoty narodowej ponad własne.
Ślubujemy!

Z dumą i powagą nosić mundur – symbol krwi żołnierskiej tylekroć przelanej za wolność i niepodległość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, i wykazywać o jego stan szczególną dbałość.

Ślubujemy!

Tak mi dopomóż Bóg.
Po odśpiewaniu „Roty” i błogosławieństwie udzielonym pierwszoklasistom przez księdza katechetę Pawła Paterka głos zabrał Starosta Powiatu Staszowskiego, pan Michał Skotnicki, po nim zaś przedstawiciel rodziców, pan Robert Ojdana. W imieniu pierwszoklasistów przemawiała Iga Wosińska z I „d”. Później zaś wystąpili przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego, o czym już wspominaliśmy.

W oficjalnej części naszej uroczystości, tuż po ślubowaniu pierwszoklasistów, miało miejsce kolejne ważne wydarzenie! Pan Michał Skotnicki, Starosta Powiatu Staszowskiego został uhonorowany medalem „Omnia pro Patria” (łac. ‘Wszystko dla Ojczyzny’).
Przyznał mu go Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, podpułkownik Wiesław Loch, „ za szczególny wkład pracy i zaangażowanie w działalność na rzecz obronności kraju i patriotycznego wychowania młodzieży”, a udekorował go nim obecny na uroczystości przedstawiciel WSW w Kielcach, major Jacek Kozakowski. Pan starosta otrzymał również z tej okazji - z rąk majora Zbigniewa Turczyniaka, zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu – list gratulacyjny, podpisany przez komendanta wspomnianego WKU, pana podpułkownika Artura Gołębiowskiego. Na koniec oficjalnej części spotkania głos zabrała także Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, pani Beata Oczkowicz.

Po odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego nastąpiło wyprowadzenie pocztów - flagowego i sztandarowego – i zaczęła się nieoficjalna część uroczystości. Stanowił ją program artystyczny, również przygotowany przez Szkolny Samorząd Uczniowski, pt. „Jest takie miejsce, taki kraj…”.
Jego prapremiera miała miejsce 27 października w Kielcach podczas Święta Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej. Wykonaliśmy go z pewnymi modyfikacjami treściowymi i personalnymi. Okoliczności losu (a ten, jak wiadomo, bywa nieprzewidywalny!) sprawiły, że trójka pierwotnych wykonawców nie mogła wziąć udziału w naszej szkolnej uroczystości. Poradziliśmy sobie jednak w tej trudnej sytuacji, zastępując wokalistkę Karolinę Szeleś z klasy I „d” jej koleżanką z klasy, Natalią Nowak, Łukasza Tomczaka z III „e”, występującego w roli komendanta Piłsudskiego, jego kolegą z klasy, Jakubem Dziedzicem, Artura Derdasia z III „a” - młodszą koleżanką z II „d”, Zuzanną Chmielowiec (Zuzia od początku występowała w naszym programie, jednak czując wagę sytuacji, przyjęła na siebie dodatkową rolę). Wszyscy aktorzy sprawili się doskonale! Niemniej szczególne słowa uznania należą się wymienionym wcześniej „zastępcom”. Dostali role w ostatniej chwili i nie tylko nas nie zawiedli, ale swoją grą sprawili, że jesteśmy z nich bardzo dumni! O treści programu nie będziemy się tu „rozwodzić”. Wszystkich nimi zainteresowanych odsyłamy do wpisu na stronie szkoły, pt. „Święto Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej”. Może tylko jeszcze słówko o scenografii, która była bardziej jesienna, dzięki rozsypanym na scenie, opadłym już z drzew, liściom… Pracowały przy niej Kamila Gradkowska z III „e” i jej młodsze koleżanki: Ola Karwacka i Martyna Tomczyk z I „a”. Opadłe z drzew liście symbolizowały niewątpliwie śmierć natury, przemijanie w ogóle… Niemniej każdy, ko wierzy, że życie to coś więcej niż „tu i teraz”, rozumie konieczność śmierci, która jest niezbędnym elementem zmartwychwstania do nowego życia. Tak właśnie 99 lat temu odrodziła się Polska po 123 latach „śmierci” – niewoli!


Szkolny Samorząd Uczniowski