im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Od 4 do 11 listopada w wielu szkołach całej Polski odbywają się zajęcia w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzą je prawnicy. Idea wspomnianego przedsięwzięcia to uświadamianie młodym ludziom roli Konstytucji w codziennym życiu każdego człowieka.


Możemy być dumni, że również nasze liceum, po raz kolejny, zresztą, wzięło udział w tym projekcie. Odbyły się dwie dwugodzinne lekcje: w humanistycznej klasie III „e” oraz matematyczno-fizycznej I „a”. Przeprowadził je, na co dzień pracujący w Warszawie, adwokat Łukasz Wydra, były uczeń naszego LO. Nawiązał w nich do trójpodziału władzy, przewodniego tematu obecnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego. Uczył także o roli sądów powszechnych w stosowaniu prawa, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Choć temat był poważny, zajęcia okazały się dla uczniów niezwykle interesujące. Sprawiła to niewątpliwie osobowość prowadzącego, który potrafił w stosownych momentach wprowadzić osobiste akcenty i błysnąć „angielskim” humorem. Uczniowie nie wahali się więc zadawać mu pytań i nie chcieli zbyt szybko go „wypuścić”.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że spotkamy się w podobnych okolicznościach podczas kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, bo, jak stwierdziła profesor Ewa Łętowska: „… tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.”

Świadomych obywateli nigdy zbyt wielu! O co również stara się organizatorka Tygodnia Konstytucyjnego w naszej szkole –


Maria Żmuda, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze