im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

ŚWIĘTO TERENOWYCH ODDZIAŁÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ W KIELCACH

27 października 2017 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach świętował 99-lecie utworzenia Terenowych Oddziałów Administracji Wojskowej. Uroczystość odbywała się w Klubie Wojskowym na Bukówce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Wzięło w niej udział wielu wojskowych oraz związanych z siłami zbrojnymi – poprzez pracę – cywilów, a także przedstawiciele władz samorządowych.

Podpułkownik Wiesław Loch, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, otwierając uroczystość, podkreślił kluczową rolę jednostek administracyjnych wojska jako łącznika między państwem a obywatelami oraz różnymi instytucjami cywilnymi w zakresie polityki obronnej. Zapowiedział też prowadzenie akcji informacyjnej, promującej współczesne wojsko.

W oficjalnej części uroczystości wręczono wiele ważnych odznaczeń i wyróżnień oraz pokazano prezentację multimedialną, której tematem była historia i działalność Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Oprawę artystyczną święta zapewniło nasze liceum, prezentując program artystyczny, pt. „Jest takie miejsce, taki kraj…” . Na tle nastrojowej, teatralnej dekoracji, ukazującej polski pejzaż, uczniowie-aktorzy recytowali przejmująco strofy wierszy, m.in. Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Tadeusza Różewicza, odtwarzając dramatyczną historię „wybijania się na niepodległość” naszego państwa oraz walkę o jej utrzymanie. Wykorzystując maksymalnie „szczupłość” teatralnej przestrzeni, dali z siebie przysłowiowe „wszystko”!
Liryzm i dramatyzm poszczególnych scen wzmacniały żołnierskie pieśni i piosenki w perfekcyjnym wykonaniu Karoliny Szeleś, uczennicy klasy II „d”, której akompaniował na keyboardzie kolega z klasy, Jakub Jońca, a także – na akordeonie – stażysta LO, pan Hubert Migoń. Były ważkim elementem programu, ponieważ, jak zapowiedział wstępnie uczeń klasy II „a”, Jakub Sośniak, to one „zawsze krzepiły i nadal krzepią dzielne żołnierskie serca”! Publiczność śpiewała je wraz z nami, co ułatwiały przygotowane przez nas (specjalnie w tym celu) śpiewniki.

„Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością Ojczyzny.” Te mądre słowa papieża Polaka, Jana Pawła II, przypomniał w zakończeniu programu uczeń III „e”, Łukasz Tomczak, wcielający się wcześniej w rolę komendanta Piłsudskiego. Podobny sens miały kończące program życzenia pani dyrektor naszego LO, Anny Karasińskiej. Wręczyła ona także panu podpułkownikowi Wiesławowi Lochowi specjalnie przygotowany okolicznościowy grawerton.

Jakub Sośniak z II „a”, Julia Gach, Katarzyna Tęcza i Gabriela Stondzik z II „b”, Zuzanna Chmielowiec, Natalia Nowak i Agnieszka Pietrzyk z II „d”, Szymon Słaby z II „e”, a ponadto Artur Derdaś z III „a”, Aleksandra Bednarczyk i Łukasz Tomczak z III „e” (odtwarzający postać komendanta Piłsudskiego) to nasi aktorzy, którzy swoją sceniczną grą poruszyli serca publiczności zgromadzonej w Klubie Wojskowym w Kielcach. Znakomicie wypadli także uczniowie klas mundurowych II „e” i III „f”, odgrywający wojsko komendanta Piłsudskiego. Byli to: Michał Brzyszcz, Sławomir Cena, Daniel Kubala, Adrian Baradziej, Kamil Monkowicz, Sylwia Glica i Magdalena Kozieł z II „e”, Julia Krawczyk i Paulina Wójcik z II „d”, Paweł Banasik, Michalina Kowalik, Manuela Kowalik, Klaudia Bień, Alicja Hyla, Aleksandra Bąk, Patrycja Kalita i Klaudia Szymańska z III „f”. Zawiadywała zaś nimi, doskonale zorganizowana, Kinga Sojka z III „f”. Imprezę fotografowała Weronika Piątek z klasy III „e”.

Cisza panująca na sali, była realnym potwierdzeniem starań występujących! Pan podpułkownik Wiesław Loch, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, dziękując za nasze teatralne przedstawienie, złożył na ręce pani dyrektor Anny Karasińskiej, piękną wiązankę kwiatów. Upominki i róże otrzymały także panie: wicedyrektor Anita Wójcik oraz profesor Maria Żmuda, będące wraz z panią dyrektor Anną Karasińską twórczyniami scenariusza i współreż0yserkami. spektaklu „Jest takie miejsce, taki kraj…”. Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach pamiętali, zresztą, o wszystkich uczestnikach naszego przedstawienia, nagradzając ich zarówno ogromnym koszem słodyczy, jak i firmowymi „gadżetami”.

Nasza specjalna wdzięczność należy się panu Hubertowi Migoniowi, który nie tylko był uczestnikiem spektaklu, grając na akordeonie, lecz przede wszystkim znakomicie zadbał o jego oprawę akustyczną.

Po uroczystości, już w tzw. kuluarach, panie dyrektor Anna Karasińska i Aniceta Wójcik oraz profesor Maria Żmuda otrzymały mnóstwo gratulacji za świetny występ młodzieży naszej szkoły. Gratulacje złożył, m.in. pan podpułkownik Artur Gołębiowski, szef sandomierskiego WKU, który był uczestnikiem uroczystości rozpoczęcia obecnego roku szkolnego w naszym liceum.

Symboliczny zdaje się także fakt, że uczciliśmy akurat 99 rocznicę utworzenia Oddziałów Terenowych Administracji Wojskowej. Symboliczny przez to, że nasza szkoła liczy sobie równie dokładnie tyle! Za rok Terenowe Oddziały Administracji Wojskowej i nasze Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego będą obchodzić stulecie swego istnienia! Można tę zbieżność dat nazywać różnie, choćby np. „szczęśliwym trafem”. My jednak wierzymy, że nic nie dzieje się przez przypadek, że wszystko ma swój przewidziany, zapisany gdzieś tam „w górze” sens… .


Szkolny Samorząd Uczniowski