im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

78 ROCZNICA POWSTANIA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

W ostatnią środę, tj. 27 września 2017 roku, obchodziliśmy w naszej szkole 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji odwiedzili nas: major Zbigniew Turczyniak, Powiatowy Komendant Policji w Staszowie, Leszek Dębowski, wraz z Mariuszem Domagałą, będącym oficerem prasowym staszowskiej Policji, a ponadto członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: pan Janusz Dulęba i Włodzimierz Strzałkowski. Pojawiło się w naszym liceum także wiele innych osobistości, aż trudno mi je wyliczyć, niemniej wszyscy, którzy przybyli do nas w tym ważnym dniu, są zdeklarowanymi przyjaciółmi naszej szkoły, zawsze serdecznie witanymi przez panią dyrektor Annę Karasińską. Tak było, oczywiście, i tym razem. Chcę nadmienić, że pomysł obchodzenia tej uroczystości został stworzony przez już Ś.P. Tomasza Bieleckiego - wspaniałego profesora historii, będącego mistrzem dla wielu uczniów i pasjonatem tego, czym się zajmował. Pani dyrektor chcąc uhonorować starania profesora Bieleckiego, zdecydowała się kontynuować zaczęte przez niego dzieło. W organizacji święta współuczestniczył Szkolny Samorząd Uczniowski.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:45 przemówieniem pani dyrektor Anny Karasińskiej. Następnie głos zabrała pani profesor historii Paulina Mielnik, która w swojej prelekcji omówiła działalność Polskiego Państwa Podziemnego, zwracając uwagę na najbardziej interesujące fakty. Pomocą służyła specjalnie przygotowana w tym celu prezentacja multimedialna. Ważnym elementem uroczystości była także wystawa obrazująca przywódców Polski Walczącej. Spore wrażenie robiły również artefakty pochodzące z tamtego czasu z kolekcji pana Włodzimierza Strzałkowskiego: prawdziwy niemiecki hełm, pistolet, karabin i opaska powstańcza. Jako kolejny mówca wystąpił profesor historii Mariusz Brudek, który poprowadził Apel Pamięci.
Istotnym momentem uroczystości było przedstawienie zorganizowane przez nasz szkolny zespół teatralny. Rozpoczęło się ono dźwiękiem syreny alarmowej i marszem naszych aktorów w żołnierskich strojach. Uczniowie drugich i trzecich klas z wielką dozą emocji recytowali wiersze o tematyce wojennej. Ogromne wrażenie na publiczności zrobiła “Kolęda Warszawska”, zaśpiewana przez uczennicę klasy II ,,d”, Karolinę Szeleś. Karolina pojawiła się później jeszcze wraz z uczennicą klasy III ,,e”, Aleksandrą Bednarczyk. w scenie poetyckich rozważań ,,Po co wam to chłopcy było…?” Publiczność zgromadzona na sali żywo odbierała przedstawienie. Na wielu twarzach dało się zaobserwować ogromne przejęcie i wzruszenie.
Dopełnieniem tego, co przeżyliśmy wcześniej, było przemówienie Komendanta Powiatowego Policji, pana Leszka Dębowskiego. Następnie głos zabrała ponownie pani dyrektor Anna Karasińska, kończąc tę część uroczystości, która odbywała się w murach naszej szkoły. Później jeszcze do Parku Bienia w Staszowie udała się delegacja, by pod pomnikiem upamiętniającym staszowskie ofiary mordu katyńskiego złożyć biało-czerwone kwiaty i zapalić znicz. Oddano tam również hołd członkowi władz Podziemnego Państwa Polskiego, patronowi parku, Adamowi Bieniowi. W ten sposób uroczystość dobiegła końca.


Karolina Stęplewska, uczennica klasy II „a”