im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Staszowscy licealiści pamiętali o ważnej rocznicy

– Nie ma miasta w Polsce, które nie obchodzi tej uroczystości. Wszyscy oddają hołd bohaterom, którzy działając w konspiracji poświęcili swoje życie za wolną i niepodległą Polskę – powiedziała Anna Karasińska dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, rozpoczynając obchody 78. rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W tę chlubną tradycję obchodów rocznicowych wpisała się także społeczność szkolna staszowskiego Liceum, gdzie w szkolnej auli, 27 września, o godzinie 10:45, zgromadziła się młodzież szkolna oraz wielu zaproszonych gości , na tę niezwykłą lekcję patriotyzmu.
Polskie Państwo Podziemne, podległe Rządowi RP na uchodźctwie, działało od 27 września 1939 do 1 lipca 1945 roku. Uroczystość rocznicowa, jaka z tej okazji odbyła się w siedzibie staszowskiego Liceum, miała niezwykłą oprawę, z zachowaniem szkolnego ceremoniału, okolicznościową wystawą przywódców Państwa Podziemnego, Apelem Poległych w walce o wolną Polskę oraz ze wzruszającą oprawą artystyczną uroczystości.
– Rozbiór Rzeczypospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRR we wrześniu 1939 r. nie zmusił Polaków do kapitulacji. Internowany w Rumunii prezydent RP Ignacy Mościcki na mocy obowiązującej konstytucji wyznaczył swojego następcę – Władysława Raczkiewicza, ten zaś powołał rząd z gen. Władysławem Sikorskim na czele. Mimo okupacji ziem Rzeczypospolitej przez Niemcy i ZSRR ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana – mówiła podczas okolicznościowego wykładu Paulina Mielnik – nauczyciel historii w staszowskim LO.
Na wysokości zadania stanęła także młodzież, która godnym zachowaniem i powagą oddała hołd bohaterom. Za sprawą przygotowanego przez klasy mundurowe wzruszającego montażu słowno-muzycznego, zabrzmiały patriotyczne pieśni oraz strofy poezji. Wszyscy zaproszeni goście, wśród nich pamiętający tamte tragiczne lata kombatanci, z niezwykłą uwagą i uznaniem odnieśli się do występu młodych artystów.

Tekst i foto: Michał Skrętek, Staszów

Foto:


1. Uroczystości rocznicowe prowadził Mariusz Brudek nauczyciel historii staszowskiego Liceum.


2. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie Anna Karasińska serdecznie podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za przybycie. Wśród obecnych byli między innymi kombatanci, doskonale pamiętający tragiczne czasy walk o niepodległość naszego kraju.


3. Okolicznościowy wykład wygłosiła Paulina Mielnik, nauczyciel historii LO w Staszowie.


4. Na zaproszenie dyrekcji, pedagogów oraz samorządu uczniowskiego odpowiedziało wielu gości: regionalistów, pasjonatów historii, przyjaciół szkoły, rodziców uczniów, kombatantów a także przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą.


5. Uczniowie klas mundurowych podczas montażu słowno-muzycznego na temat Polskiego Państwa Podziemnego.


6. Poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego podczas uroczystości w auli szkolnej.


7. Za zaproszenie podziękował inspektor Leszek Dębowski, komendant powiatowy Policji w Staszowie