im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Sukces uczniów Liceum w Wojewódzkim Turnieju Sprawności Językowej

Dnia 23 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie odbył się XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej. Turniej składał się z dwóch kategorii: "Konkurs poprawnych norm i form" i "Czytam, więc rozumiem". Wzięło w nim udział łącznie 79 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Justyna Kotlarz z klasy II b, Natalia Dorobek z klasy III c oraz Michał Grochowski z klasy II a.

Uczniowie naszego liceum odnieśli sukces w obu kategoriach: Natalia i Justyna drużynowo zdobyły I miejsce w kategorii "Konkurs poprawnych norm i form", Michał natomiast zajął IV miejsce w kategorii "Czytam, więc rozumiem". Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem pani Wiesławy Sowy i pani Eweliny Strzeleckiej.
Uczestnicy podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników wysłuchali ciekawego wykładu dr. hab., prof. UJK Piotra Zbróga.
Patronat honorowy i finansowy sprawowali: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga, natomiast patronatem merytorycznym konkurs objęli: Wydział Polonistyki UJK Kielce, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i redakcja czasopisma "Polonistyka".

Tekst: Natalia Dorobek klasa IIIC