im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

21 marca 2017 r. w naszej szkole po raz szósty odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi, która była poprzedzona spotkaniami młodzieży z pracownikiem PCK Panią Joanną Chebą i Panem Maciejem Jońcą nauczycielem wychowania fizycznego.

Do szkoły przybyła zaprzyjaźniona ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Po sprawnym rozłożeniu aparatury, przystąpiła do akcji. Chęć oddania krwi zadeklarowało 40 uczniów. Niestety, stan zdrowia nie pozwolił wszystkim na oddanie krwi. Krew oddało 22 osoby, co dało 10 litrów bezcennego leku.
Propagując idee honorowego krwiodawstwa uwrażliwiamy młodzież na potrzeby drugiego człowieka oraz uczymy otwartości i bezinteresowności wobec innych. W myśl hasła „Krew Darem Życia” zachęcamy młodzież do ofiarowania bezcennego leku, jakim jest krew, ratując zdrowie i życie ludzkie.
Akcję przygotował i przeprowadził Maciej Jońca, wieloletni zasłużony honorowy krwiodawca.