im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

NASZ KOLEJNY SUKCES W OLIMPIADZIE BIOLOGICZNEJ

 

15 marca 2017 roku w auli Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych 46 Olimpiady Biologicznej. Naszą szkołę w eliminacjach okręgowych tegorocznej edycji olimpiady reprezentowały trzy osoby: Wojciech Kowalski z klasy IIc, Aleksandra Orzechowska z klasy IIIb oraz Kinga Suska z klasy Ib. Dużym sukcesem stało się zakwalifikowanie Wojciecha Kowalskiego do zawodów centralnych, które odbędą się pod koniec kwietnia w Warszawie. Wojtek wraz z sześcioma innymi uczniami będzie reprezentować okręg świętokrzyski i śląski.

Olimpiada biologiczna jest jedną z olimpiad przedmiotowych, których laureaci i finaliści zwalniani są egzaminu z biologii na maturze i uzyskują maksymalną ilość punktów z przedmiotu podczas rekrutacji na uczelnie wyższe. Liczymy, że Wojtek niebawem będzie cieszył się z tych przywilejów.
W trakcie uroczystości, w której uczestniczyli dyrektor Instytutu Biologii UJK i pracownicy naukowi uczelni, wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi. Również nasza szkoła została uhonorowana nagrodą rzeczową, którą odebrała osobiście dyrektor szkoły pani Anna Karasińska.