im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Matematyka bez granic”- Senior - edycja XXVIII - 2016/2017

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
po raz czwarty w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
„Matematyka bez granic”- Senior - edycja XXVIII - 2016/2017

Tak jak w latach ubiegłych, wszystkie klasy pierwsze: I a, I b, I c, I d i I e naszego liceum wzięły udział w XXVIII edycji międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic” Konkurs odbywał się w dwóch etapach:
I Etap (wewnątrzszkolny) przeprowadzony został 1 marca 2017r.
II Etap finałowy, który odbył się 7 marca 2017 r. – sprawdzany jest zewnętrznie w Zielonej Górze.
Zespoły klasowe, biorące udział w konkursie, otrzymały do rozwiązania 13 zadań, w tym jedno w języku angielskim. Były to zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem zakresu materiału teoretycznego jaki potrzebny jest do ich rozwiązania. W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyła cała klasa pracując w dowolnie dobranych grupach. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 90 minut.
Ideą Konkursu "Matematyka bez granic" jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

  • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, -
  • matematyką i językami obcymi, -
  • szkołami publicznymi i niepublicznymi, -
  • samymi uczniami.

Konkurs ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Punktowane jest prawidłowe rozwiązanie, pomysłowość, estetyka i prezentacja zadania.
Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespoły klasowe.
W tym roku szkolnym było widać duże zaangażowanie wszystkich uczniów oraz umiejętności organizacyjne prezentowane przez przewodniczących poszczególnych klas. Najciekawsze pomysły na zadania zaprezentowały klasy IA, IB i IC.


A oto kilka prac konkursowych I etapu