im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

CHEMIA NA NOWO w roku szkolnym 2016 / 2017

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole nadal odbywają się zajęcia koła chemicznego prowadzonego przez p. E. Tomczyk w ramach projektu „Chemia na nowo”, finansowanego przez Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie.

W profesjonalnie wyposażonej pracowni chemicznej uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia, doskonaląc umiejętności posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym , a także rozwiązywania zadań związanych z eksperymentami chemicznymi. Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Grupy Azoty „Siarkopol” S.A. pracownia została doposażona w tablicę interaktywną, która pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych poprzez wykorzystanie m.in. ćwiczeń interaktywnych i prezentacji multimedialnych. Od drugiego półrocza klasy IB, IC, IIC, IID zyskały po dwie godziny tygodniowo zajęć z chemii, dzięki czemu uczniowie będą mogli poszerzać wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach oraz rozwiązywać więcej zadań typu maturalnego.


/ tekst: E. Tomczyk/


Film pt. „ Zajęcia laboratoryjne z chemii”
/ autor: Karolina Bednarska kl. II C /