im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest 1 marca. Święto to ustanowione zostało w 2011 r., w 60. rocznicę zamordowania przez komunistów oficerów Wojska Polskiego – przywódców organizacji niepodległościowej Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.
Dla każdego obywatela naszej Ojczyzny powinien być to ważny dzień, ponieważ „Żołnierze Niezłomni” to prawdziwi bohaterowie. 1 marca 2016 r. w godzinach dopołudniowych w naszej szkole wszystkie klasy humanistyczne oraz mundurowe miały niepowtarzalną okazję, aby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat dzięki wykładowi Pana Profesora Tomasza Bieleckiego, zatytułowanemu <Organizacja Młode Wojsko Polskie w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Staszowie, w latach 1948-1949. „Żołnierze Wyklęci” znad Czarnej Staszowskiej.>

    W kwietniu 1948 r. z inicjatywy uczniów Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego w Staszowie (głównym pomysłodawcą był Jerzy Lachowski) powstała organizacja Młode Wojsko Polskie (MWP). Jej członkowie postanowili skupić się na działalności patriotycznej, antykomunistycznej, nie mogąc zaakceptować faktu, że w wyniku II wojny światowej Polska została zwasalizowana przez Związek Radziecki. I tak 30 (!) członków MWP, w myśl słów przysięgi autorstwa J. Lachowskiego, „walczyło o niepodległość Ojczyzny i dobro narodu polskiego, przestrzegając zasad równości, wolności i braterstwa”. Miejscem spotkań i szkoleń konspiratorów były Lasy Golejowskie oraz zalesione tereny Pocieszki. Działania, jakie prowadzili, były różnorodne: od rozprowadzania antyradzieckich ulotek wśród mieszkańców Staszowa poprzez niszczenie portretów przedstawiających liderów komunistycznych aż do licznych brawurowych akcji odbierania broni funkcjonariuszom MO i ORMO-wcom. Niestety, po 20 miesiącach działalności MWP zostało rozbite, a jego członkowie – aresztowani, poddani brutalnemu śledztwu i skazani na wyroki pozbawienia wolności (w wymiarze od 1 miesiąca do nawet 15 lat!).
    To niesamowite, że na terenie naszej „małej ojczyzny” młodzi ludzie walczyli o wolność Polski (w prawdziwym znaczeniu tego słowa), narażając swoje życie, zdrowie i mienie! Nie możemy pozwolić, aby tak wspaniali i wartościowi Polacy zostali zapomniani, aby heroizm i poświęcenie dla sprawy narodowej było anonimowe. Oto członkowie Młodego Wojska Polskiego: Władysław Adwent, Zygmunt Brzdękiewicz, Maria Czapla, Krzysztof Czerwiński, Kazimierz Gawroński, Zdzisław Gęca, Stanisław Góral, Jerzy Iżyłowski, Leon Jastrzębski, Zdzisław Kancler, Tadeusz Komański, Jan Kotlarz, Kazimierz Kwiatkowski, Jerzy Lachowski, Julian Lasota, Czesław Łokieć, Józef Łokieć, Władysław Magiera, Jan Misiak, Euzebiusz Miśkiewicz, Henryk Pluzdrak, Maciej Podyma, Stefan Siejka, Marian Sikora, Ryszard Skrzyszowski, Mieczysław Skubera, Stanisław Tokarski, Jan Wojtycha, Władysław Wołowiec, Zuzanna Wrona. O istnieniu organizacji wiedzieli jeszcze ks. prefekt Michał Skowron i Jolanta Gniewczyńska, w związku z czym uznawani są za jej pomocników.
Dalszy ciąg obchodów Dnia  „Żołnierzy Wyklętych”, z udziałem burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia, miał miejsce  w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła. Mszę świętą w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez miejscowe duchowieństwo pod przewodnictwem proboszcza ks. kanonika Szczepana Janasa, poprzedziła krótka prelekcja autorstwa T. Bieleckiego, poświęcona dziejom MWP. Podczas nabożeństwa honorową asystę pełniła młodzież z klas wojskowych. Po jego zakończeniu zebrani, na komendę Pana Profesora Marka Morawskiego uformowali pochód i udali się do kościoła pw. Ducha Świętego. W dolnej części tej świątyni znajduje się pomnik ku czci MWP. Uczniowie zaciągnęli przy nim wartę, po czym uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Delegacja społeczności szkolnej złożyła w tym szczególnym miejscu pamięci kwiaty i zapaliła znicze. Następnie głos zabrał weteran MWP Kazimierz Gawroński, który w imieniu wszystkich jego działaczy i ich rodzin podziękował za hołd złożony ”Żołnierzom Wyklętym” znad Czarnej Staszowskiej. W słowie końcowym dyrektor Szkoły Anna Karasińska wysunęła pomysł, aby począwszy od kolejnego roku 1 marca w Staszowie obchodzony był jako oficjalne święto Młodego Wojska Polskiego.
Ciekawym elementem tegorocznych uroczystości była wystawa fotograficzna poświęcona „Żołnierzom Niezłomnym”, przygotowana przez wicedyrektor Anicetę Wójcik, eksponowana w szkolnym holu.


/tekst: Wioletta Kazimierska, foto: Marek Morawski, Marcin Manierak/

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

Staszów w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”