im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

O szkole

Internat

Dla młodzieży oferujemy

miejsca w pokojach 2- 3- i 4-osobowych z własnymi łazienkami
całodobową opiekę i wyżywienie
bardzo dobre warunki do nauki, wypoczynku, rozwijania zainteresowań.

Prowadzimy również działalność usługową. Oferujemy:

organizację imprez i uroczystości okolicznościowych (chrzciny, komunie i inne)
wynajem pomieszczeń (stołówka, świetlica) na spotkania okolicznościowe, kursy, szkolenia
miejsca w pokojach gościnnych, stylowo umeblowanych, z dostępem do własnych łazienek oraz w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych również z dostępem do łazienek dla osób prywatnych i grup zorganizowanych
możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.

N A S Z  A D R E S :

Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica

28 – 200 Staszów,  ul. Koszarowa 7

Tel. (fax.) 15 864 27 51

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do pobrania:

Kestionariusz o przyznanie miejsca w internacie

Oświadczenia rodziców, opiekunów

Zobowiązanie wychowanka oraz rodziców

Opłata dla stałych mieszkańców

Karta przyjęcia kursanta do internatu Zespołu Szkół w Staszowie

Opłata za pobyt kursanta w internacie

-----------

Wszystkie informacje o internecie znajdziecie tutaj

http://zsstaszow.pl/internat/

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, działając zgodnie z artykułem 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) informuję, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie będą brane pod uwagę niżej wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty.

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2020/2021

planuje utworzenie następujących klas pierwszych:

  

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka,

dodatkowo: Język łaciński w medycynie

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: chemia, fizyka, matematyka

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

dodatkowo: język łaciński i kultura antyczna

z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski

 

JĘZYKI OBCE

W każdej klasie j. angielski jest językiem podstawowym, natomiast drugi język obcy - do wyboru:

  • język niemiecki

  • język rosyjski

  • język włoski

  • język francuski

nauczany jest od podstaw, w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

INFORMACJE O SZKOLE

DYREKTOR

mgr Anna Karasińska
WICEDYREKTOR

mgr Aniceta Wójcik
SEKRETARZ SZKOŁY

Anna Bejm

SEKRETARIAT CZYNNY

 codziennie w godz.: 7.00-15.00 

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr Anna Walas

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 7.30 -10.00 
Wtorek: 7.30 - 12.15
Środa: 7.30 - 12.30
Czwartek: 7.30 - 14.00
Piątek: 7.30 - 14.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

 mgr Izabella Semrau

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 10.30 - 14.00 
Środa: 10.30 -14.00 
Czwartek: 8.00 - 9.30
Piątek: -

BIBLIOTEKARZE 

mgr Barbara Kardynał
mgr Aniceta Wójcik 
mgr Maria Pęczek
mgr Anna Gorycka

 

BIBLIOTEKA i CZYTELNIA

czynna codziennie w godz.: 8.00 do 15.00

NAUCZYCIELE

 

Dyrektor mgr Anna Karasińska
Wicedyrektor mgr Aniceta Wójcik
Pedagog mgr Anna Walas
Psycholog mgr Izabella Semrau
Bibliotekarz mgr Barbara Kardynał
mgr Anna Gorycka
mgr Maria Pęczek
mgr Aniceta Wójcik
J. polski

mgr Anna Karasińska
mgr Dorota Grzegrzółka
mgr Wiesława Sowa
mgr Maria Żmuda
mgr Magdalena Słomka
mgr Małgorzata Anioł
mgr Ewelina Strzelecka

J. angielski mgr Jacek Blicharz
mgr Monika Hetko
mgr Anna Palmąka
mgr Sylwester Poziomek
mgr Anna Sobieniak
J. niemiecki mgr Katarzyna Pierścińska
J. francuski mgr Bożena Chmura
J. rosyjski mgr Maria Pęczek
J. łaciński mgr Maria Szewczyk
J. włoski mgr Maria Szewczyk
Matematyka mgr Anna Dworecka
mgr Joanna Kmiecik
mgr Izabela Makuch
mgr Małgorzata Kręcisz-Glegoła
Fizyka mgr Joanna Nowicka
mgr Elżbieta Oleksiak
Chemia mgr Edyta Tomczyk
Historia,
Historia
i Społeczeństwo
mgr Paulina Mielnik
mgr Mariusz Brudek
mgr Edward Drózd
Wiedza
o Społeczeństwie
mgr Paulina Mielnik
mgr Mariusz Brudek
Biologia mgr Włodzimierz Mrówka
mgr Grzegorz Skubera
mgr Mariusz Ziętarski
Geografia mgr Marek Morawski
mgr Anna Walas
Informatyka

mgr Izabela Makuch
mgr Grzegorz Skubera
mgr Paweł Adamczyk

Podstawy
Przedsiębiorczości
mgr Sławomir Gibowski
Edukacja
dla Bezpieczeństwa
mgr Edward Drózd
mgr Maciej Jońca
WF mgr Hubert Gondek
mgr Maciej Jońca
mgr Ewa Markiewicz
mgr Piotr Cieśla
Religia ks. mgr Sebastian Mroczkowski
ks. mgr Paweł Paterek
Sztuka mgr Jolanta Polit

 

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie

Adres:

Dyrektor
Anna Karasińska
tel. 730 330 600

ul. 11-Listopada 3
28-200 Staszów

Tel: (015) 864 25 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PATRON LICEUM

Patron Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie

Patron Liceum Ogólnokształcącego w StaszowieKsiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skierowała Jego serce ku Maryi. Do gimnazjum uczęszczał do Warszawy, a po wybuchu I wojny światowej do Łomży. Po skończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924r. przyjął święcenia kapłańskie (opóźnione z powodu pobytu w szpitalu). Swoją mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień doktora. Wykładał naukę społeczną w Wyższym Seminarium we Włocławku, był redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie", działał wśród robotników: wykładał na uniwersytecie Robotniczym, angażował się w pracę Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Jako znany kapłan, społecznik był imiennie poszukiwany przez Niemców. Opuścił Włocławek na polecenie bł. Biskupa Michała Kozala i ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy "Kampinos" AK oraz szpitala powstańczego w Laskach. Po wojnie, jako rektor, organizował Seminarium Duchowne we Włocławku. W 1946 roku został biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym przejął dwa lata później obowiązki Prymasa Polski. 12 stycznia 1953 roku został kardynałem. Nie mógł jednak odebrać osobiście kapelusza kardynalskiego, gdyż władze odmówiły wydania paszportu. 25 września 1953 roku został aresztowany. Więziono Go w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, gdzie powstał 16 maja 1956 roku tekst odnowionych ślubów Narodu. Złożono je na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na tronie przygotowanym dla uwięzionego Prymasa złożono biało czerwone róże. Dwa miesiące później kardynał Stefan Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-1965 przeprowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, zakończoną 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie. 26 sierpnia 1969 roku powołał do istnienia duszpasterski ruch Pomocników Matki Kościoła. W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Na ręce Pawła VI złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Ojciec święty spełnił tę prośbę 21 listopada 1964 roku. Wielką radością Prymasa Tysiąclecia był wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W czerwcu 1979 roku przyjął po raz pierwszy w Polsce widzialną Głowę Kościoła. W okresie rodzącej się "Solidarności" wzywał do odpowiedzialności. Odszedł do Boga 28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

W 1986 roku rozpoczął się Jego proces kanonizacyjny.

HISTORIA

 ZARYS DZIEJÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

Po zakończeniu austriackiej okupacji i wyzwoleniu Staszowa, w listopadzie 1918 r. utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to zalążek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedyna wówczas szkoła średnia w naszym mieście. Gimnazjum powstało dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz składkom mieszkańców Staszowa, zbieranym od 1917 r.
Pierwszym dyrektorem był Józef Dąbrowski, a po nim, w roku szkolnym 1919/1920, Eugeniusz Przybyszewski. Początkowo szkoła działała w obiektach położonych przy ulicach: Szkolnej, Czystej i obecnej J. Piłsudskiego (wcześniej gen. K. Świerczewskiego).
Za kadencji dyrektora Szymona Zmarza (1920-1923), szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 4, zakupionego w 1921 r. od księżnej Róży Radziwiłł.
Następcą Szymona Zmarza został Marian Bielawka (1923-1927). W roku szkolnym 1923/1924 szkoła otrzymała prawa gimnazjum państwowego, nadane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1926 r. Polska Macierz Szkolna przekazała gimnazjum miastu Staszów. Od tego momentu, przez następne 19 lat szkoła była prowadzona przez Towarzystwo Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego w Staszowie.
Po odejściu Mariana Bielawki placówką kierowali kolejno: Józef Żołnierek (1927-1929), Kazimierz Szokalski (1929/1930), Henryk Wiśniewski (1930-1933), a od 1933 r. – Stefan Kopczyński. Staszowskie gimnazjum przodowało w regionie, dzięki czemu w 1935 r. uzyskało prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych zwieńczających cykl nauki w 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum.
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie oświatowe na ziemiach polskich. W 1940 r. hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły szkołę, a jej budynek przekształciły w magazyn wojskowy. W tej sytuacji staszowscy pedagodzy rozpoczęli tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum, obejmując nim w sumie ok. 200 uczniów ze Staszowa i okolic. Egzaminy dojrzałości odbyły się dwukrotnie, w 1943 i 1944 r. Działalność szkoły w tej formie prowadzona była do sierpnia 1944 r., gdy na skutek nadejścia frontu nastąpiła ewakuacja ludności miasta w rejon Połańca.
Po zakończeniu wojny, 9 listopada 1945 r. gimnazjum zostało upaństwowione. W roku szkolnym 1952/1953 zmieniono nazwę i profil placówki na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W marcu 1960 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy 11 Listopada 3 (dawniej – Armii Czerwonej). Z okazji 50-lecia istnienia, w 1968 r. szkole wręczono pierwszy sztandar. W rok później Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach nadała liceum odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
W latach 1945-1973 funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stefan Kopczyński (do 1950 r.), Władysław Cudzich (1950-1953), Julian Niedzielski (1953/1954), Stanisław Bień (1954-1961) i Józef Dyk (1961-1973).
Kadencja Adama Kozińskiego, przypadająca na lata 1973-2001, to okres dynamicznego rozwoju szkoły, która zyskała opinię jednej z najlepszych na Ziemi Świętokrzyskiej. Jubileusz 75-lecia, obchodzony w 1993 r., stał się okazją do nadania liceum imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz do wręczenia nowego sztandaru. W dwa lata później szkoła została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, przyznanym przez Radę Miasta w Staszowie.
W 1999 r. organem prowadzącym liceum ustanowiono Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Rozpoczętą w roku szkolnym 1999/2000 budowę hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym zakończono we wrześniu 2001 r. Wtedy też kierownictwo przeszło w ręce Jolanty Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej kadencja upłynęła pod znakiem modernizacji bazy materialnej szkoły i wdrażania założeń reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2002/2003 otwarto kompleks boisk sportowych, a w latach następnych (2005, 2007 r.) – pracownie internetowe. W roku szkolnym 2008/2009 ukończono kapitalny remont budynku i placu szkolnego. W 2004 r. placówka uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.
W październiku 2012 r. dyrektorem liceum została Anna Karasińska.
W 2013 r. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przyznał szkole Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stale współpracuje z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym „Socrates-Comenius”. Z powodzeniem angażuje się również w inne projekty Unii Europejskiej.