im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

HOME

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-09-6
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.
 • wyróżnienie odnośników.

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu  7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
  im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie
 • Adres: ul. 11 Listopada 3
  28 – 200 Staszów
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 15 864 25 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek posiada 3 kondygnacje: parter i 2 piętra

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne wejście od strony ul. 11 Listopada z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście od strony ul. Kościelnej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (z wejścia nie korzystają uczniowie i klienci szkoły.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak  windy w budynku,
 • korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
 • 2 węzły sanitarne (toalety) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • przed budynkiem szkolnym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania online  https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5cae0b9a2784150062cd9604
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

Internat

Dla młodzieży oferujemy

miejsca w pokojach 2- 3- i 4-osobowych z własnymi łazienkami
całodobową opiekę i wyżywienie
bardzo dobre warunki do nauki, wypoczynku, rozwijania zainteresowań.

Prowadzimy również działalność usługową. Oferujemy:

organizację imprez i uroczystości okolicznościowych (chrzciny, komunie i inne)
wynajem pomieszczeń (stołówka, świetlica) na spotkania okolicznościowe, kursy, szkolenia
miejsca w pokojach gościnnych, stylowo umeblowanych, z dostępem do własnych łazienek oraz w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych również z dostępem do łazienek dla osób prywatnych i grup zorganizowanych
możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.

N A S Z  A D R E S :

Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica

28 – 200 Staszów,  ul. Koszarowa 7

Tel. (fax.) 15 864 27 51

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Do pobrania:

Kestionariusz o przyznanie miejsca w internacie

Oświadczenia rodziców, opiekunów

Zobowiązanie wychowanka oraz rodziców

Opłata dla stałych mieszkańców

Karta przyjęcia kursanta do internatu Zespołu Szkół w Staszowie

Opłata za pobyt kursanta w internacie

-----------

Wszystkie informacje o internecie znajdziecie tutaj

http://zsstaszow.pl/internat/

INFORMACJE O SZKOLE

DYREKTOR

mgr Anna Karasińska
WICEDYREKTOR

mgr Aniceta Wójcik
SEKRETARZ SZKOŁY

Anna Bejm

SEKRETARIAT CZYNNY

 codziennie w godz.: 7.00-15.00 

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr Anna Walas

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 7.30 -10.00 
Wtorek: 7.30 - 12.15
Środa: 7.30 - 12.30
Czwartek: 7.30 - 14.00
Piątek: 7.30 - 14.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

 mgr Izabella Semrau

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 10.30 - 14.00 
Środa: 10.30 -14.00 
Czwartek: 8.00 - 9.30
Piątek: -

BIBLIOTEKARZE 

mgr Barbara Kardynał
mgr Aniceta Wójcik 
mgr Maria Pęczek
mgr Anna Gorycka

 

BIBLIOTEKA i CZYTELNIA

czynna codziennie w godz.: 8.00 do 15.00

NAUCZYCIELE

 

Dyrektor mgr Anna Karasińska
Wicedyrektor mgr Aniceta Wójcik
Pedagog mgr Anna Walas
Psycholog mgr Izabella Semrau
Bibliotekarz mgr Barbara Kardynał
mgr Anna Gorycka
mgr Maria Pęczek
mgr Aniceta Wójcik
J. polski

mgr Anna Karasińska
mgr Dorota Grzegrzółka
mgr Wiesława Sowa
mgr Maria Żmuda
mgr Magdalena Słomka
mgr Małgorzata Anioł
mgr Ewelina Strzelecka

J. angielski mgr Jacek Blicharz
mgr Monika Hetko
mgr Anna Palmąka
mgr Sylwester Poziomek
mgr Anna Sobieniak
J. niemiecki mgr Katarzyna Pierścińska
J. francuski mgr Bożena Chmura
J. rosyjski mgr Maria Pęczek
J. łaciński mgr Maria Szewczyk
J. włoski mgr Maria Szewczyk
Matematyka mgr Anna Dworecka
mgr Joanna Kmiecik
mgr Izabela Makuch
mgr Małgorzata Kręcisz-Glegoła
Fizyka mgr Joanna Nowicka
mgr Elżbieta Oleksiak
Chemia mgr Edyta Tomczyk
Historia,
Historia
i Społeczeństwo
mgr Paulina Mielnik
mgr Mariusz Brudek
mgr Edward Drózd
Wiedza
o Społeczeństwie
mgr Paulina Mielnik
mgr Mariusz Brudek
Biologia mgr Włodzimierz Mrówka
mgr Grzegorz Skubera
mgr Mariusz Ziętarski
Geografia mgr Marek Morawski
mgr Anna Walas
Informatyka

mgr Izabela Makuch
mgr Grzegorz Skubera
mgr Paweł Adamczyk

Podstawy
Przedsiębiorczości
mgr Sławomir Gibowski
Edukacja
dla Bezpieczeństwa
mgr Edward Drózd
mgr Maciej Jońca
WF mgr Hubert Gondek
mgr Maciej Jońca
mgr Ewa Markiewicz
mgr Piotr Cieśla
Religia ks. mgr Sebastian Mroczkowski
ks. mgr Paweł Paterek
Sztuka mgr Jolanta Polit

 

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie

Adres:

Dyrektor
Anna Karasińska
tel. 730 330 600

ul. 11-Listopada 3
28-200 Staszów

Tel: (015) 864 25 83
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PATRON LICEUM

Patron Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie

Patron Liceum Ogólnokształcącego w StaszowieKsiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Zuzela. W wieku 9 lat stracił matkę. Tęsknota za nią skierowała Jego serce ku Maryi. Do gimnazjum uczęszczał do Warszawy, a po wybuchu I wojny światowej do Łomży. Po skończeniu szkoły wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924r. przyjął święcenia kapłańskie (opóźnione z powodu pobytu w szpitalu). Swoją mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień doktora. Wykładał naukę społeczną w Wyższym Seminarium we Włocławku, był redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie", działał wśród robotników: wykładał na uniwersytecie Robotniczym, angażował się w pracę Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Jako znany kapłan, społecznik był imiennie poszukiwany przez Niemców. Opuścił Włocławek na polecenie bł. Biskupa Michała Kozala i ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem grupy "Kampinos" AK oraz szpitala powstańczego w Laskach. Po wojnie, jako rektor, organizował Seminarium Duchowne we Włocławku. W 1946 roku został biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym przejął dwa lata później obowiązki Prymasa Polski. 12 stycznia 1953 roku został kardynałem. Nie mógł jednak odebrać osobiście kapelusza kardynalskiego, gdyż władze odmówiły wydania paszportu. 25 września 1953 roku został aresztowany. Więziono Go w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy, gdzie powstał 16 maja 1956 roku tekst odnowionych ślubów Narodu. Złożono je na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie śluby Narodu w obecności milionowej rzeszy pielgrzymów. Na tronie przygotowanym dla uwięzionego Prymasa złożono biało czerwone róże. Dwa miesiące później kardynał Stefan Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-1965 przeprowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, zakończoną 3 maja 1966 roku uroczystym Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i świecie. 26 sierpnia 1969 roku powołał do istnienia duszpasterski ruch Pomocników Matki Kościoła. W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Na ręce Pawła VI złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Ojciec święty spełnił tę prośbę 21 listopada 1964 roku. Wielką radością Prymasa Tysiąclecia był wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W czerwcu 1979 roku przyjął po raz pierwszy w Polsce widzialną Głowę Kościoła. W okresie rodzącej się "Solidarności" wzywał do odpowiedzialności. Odszedł do Boga 28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

W 1986 roku rozpoczął się Jego proces kanonizacyjny.

HISTORIA

 ZARYS DZIEJÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STASZOWIE

Po zakończeniu austriackiej okupacji i wyzwoleniu Staszowa, w listopadzie 1918 r. utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to zalążek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedyna wówczas szkoła średnia w naszym mieście. Gimnazjum powstało dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz składkom mieszkańców Staszowa, zbieranym od 1917 r.
Pierwszym dyrektorem był Józef Dąbrowski, a po nim, w roku szkolnym 1919/1920, Eugeniusz Przybyszewski. Początkowo szkoła działała w obiektach położonych przy ulicach: Szkolnej, Czystej i obecnej J. Piłsudskiego (wcześniej gen. K. Świerczewskiego).
Za kadencji dyrektora Szymona Zmarza (1920-1923), szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 4, zakupionego w 1921 r. od księżnej Róży Radziwiłł.
Następcą Szymona Zmarza został Marian Bielawka (1923-1927). W roku szkolnym 1923/1924 szkoła otrzymała prawa gimnazjum państwowego, nadane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1926 r. Polska Macierz Szkolna przekazała gimnazjum miastu Staszów. Od tego momentu, przez następne 19 lat szkoła była prowadzona przez Towarzystwo Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego w Staszowie.
Po odejściu Mariana Bielawki placówką kierowali kolejno: Józef Żołnierek (1927-1929), Kazimierz Szokalski (1929/1930), Henryk Wiśniewski (1930-1933), a od 1933 r. – Stefan Kopczyński. Staszowskie gimnazjum przodowało w regionie, dzięki czemu w 1935 r. uzyskało prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych zwieńczających cykl nauki w 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum.
Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie oświatowe na ziemiach polskich. W 1940 r. hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły szkołę, a jej budynek przekształciły w magazyn wojskowy. W tej sytuacji staszowscy pedagodzy rozpoczęli tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum, obejmując nim w sumie ok. 200 uczniów ze Staszowa i okolic. Egzaminy dojrzałości odbyły się dwukrotnie, w 1943 i 1944 r. Działalność szkoły w tej formie prowadzona była do sierpnia 1944 r., gdy na skutek nadejścia frontu nastąpiła ewakuacja ludności miasta w rejon Połańca.
Po zakończeniu wojny, 9 listopada 1945 r. gimnazjum zostało upaństwowione. W roku szkolnym 1952/1953 zmieniono nazwę i profil placówki na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W marcu 1960 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy 11 Listopada 3 (dawniej – Armii Czerwonej). Z okazji 50-lecia istnienia, w 1968 r. szkole wręczono pierwszy sztandar. W rok później Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach nadała liceum odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
W latach 1945-1973 funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stefan Kopczyński (do 1950 r.), Władysław Cudzich (1950-1953), Julian Niedzielski (1953/1954), Stanisław Bień (1954-1961) i Józef Dyk (1961-1973).
Kadencja Adama Kozińskiego, przypadająca na lata 1973-2001, to okres dynamicznego rozwoju szkoły, która zyskała opinię jednej z najlepszych na Ziemi Świętokrzyskiej. Jubileusz 75-lecia, obchodzony w 1993 r., stał się okazją do nadania liceum imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz do wręczenia nowego sztandaru. W dwa lata później szkoła została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, przyznanym przez Radę Miasta w Staszowie.
W 1999 r. organem prowadzącym liceum ustanowiono Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Rozpoczętą w roku szkolnym 1999/2000 budowę hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym zakończono we wrześniu 2001 r. Wtedy też kierownictwo przeszło w ręce Jolanty Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej kadencja upłynęła pod znakiem modernizacji bazy materialnej szkoły i wdrażania założeń reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2002/2003 otwarto kompleks boisk sportowych, a w latach następnych (2005, 2007 r.) – pracownie internetowe. W roku szkolnym 2008/2009 ukończono kapitalny remont budynku i placu szkolnego. W 2004 r. placówka uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.
W październiku 2012 r. dyrektorem liceum została Anna Karasińska.
W 2013 r. Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przyznał szkole Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego stale współpracuje z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od wielu lat szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym „Socrates-Comenius”. Z powodzeniem angażuje się również w inne projekty Unii Europejskiej.